Lekić: Subvencije za vrtiće nijesu potrebne

U Crnoj Gori nema potrebe za uvođenjem subvencije za upis u privatne vrtiće, s obzirom da je izgradnjom novih javnih predškolskih jedinica problem prebukiranosti znatno smanjen, kazala je PR Ministarstva prosvjete Milica Lekić.

Komentarišući to što je u susjednoj Srbiji uveden sistem subvencija, odnosno da je roditeljima omogućeno da upišu dijete i u privatni vrtić ukoliko u državnom nije bilo dovoljno mjesta, a da pri tom grad refundira do 80 odsto ekonomske cijene, Lekić napominje da prebukiranost nikada nije bila problem svih crnogorskih opština.

“Prebukiranost nikad nije ni bio problem svih crnogorskih opština, već uglavnom Glavnog grada i dijela primorskih opština. No, i tamo se prebukiranost značajno smanjila intenzivnom izgradnjom vrtića ili adaptacijom postojećih. Tako smo u prethodne dvije, dvije ipo godine otvorili oko 1.700 mjesta u vrtićima širom Crne Gore, a od toga oko 900 u Glavnom gradu, što je ogroman pomak za relativno kratko vrijeme”, rekla je Lekić.

Na teritoriji čitave Crne Gore je ukupno 136 javnih i oko 30 privatnih predškolskih ustanova, u okviru kojih je organizovana čak 681 vaspitna grupa, plus 37 interaktivnih službi koje u udaljenim područjima obavljaju funkciju vrtića. Privatnih predškolskih jedinica je 30. Najviše ih u većim odnosno u gradovima sa više stanovnika.

Lekič je najavila da će uslijediti jedan od najvećih investicionih ciklusa u obrazovanju, koji će se velikim dijelom odnositi na izgradnju vrtića.

“Ove godine počinje gradnja četiri vrtića i to u Podgorici, Herceg Novom i Pljevljima, a nedavno je počela i izgradnja rožajskog vrtića, dok je sve ukupno planirana gradnja ili totalna rekonstrukcija njih 17. Od septembra imamo i novi vrtić za mališane koji je nedavno završen – u Tuzima”, kazala je ona.

Prema njenim riječima, politika podrške roditeljstvu kroz izgradnju velikog broja novih javnih predškolskih ustanova, značajno je djelovala do sada na rješavanje problema prebukiranosti, koji je vidno smanjen.

“Dodatno, Ministarstvo je dalo saglasnost na povećani broj izvršilaca u javnim vrtićima gdje je za tim bilo potrebe, upravo da bismo odgovorili na povećanje broja djece, te poboljšali kvalitet rada u sigurnom okruženju”, istakla je Lekić.

Ona je kazala da strožijim uslovima Ministarstvo uvodi red u licenciranje predškolskih ustanova.

Kada je riječ o privatnim ustanovama, od početka godine licencirana je jedna privatna ustanova, dvije su obnovile licencu, a u toku je procedura razmatranja zahtjeva dvije ustanove, ali internacionalnog karaktera, koje planiraju da obuhvate uglavom djecu strane državljane.

“U prethodne dvije godine licencirano je nekoliko novih predškolskih ustanova, a što je dijelom i proizvod činjenice da smo unaprijedili Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju 2017. godine. Naime, od tada je Zakonom previđeno da više nije moguće da druga pravna lica društva sa ograničenom odgovornošću – obavljaju ovu djelatnost, a da nijesu licencirani kao predškolske ustanove. Što dakle znači da nije svaka novolicencirana privatna ustanova i novootvorena, već upravo da je Ministarstvo prosvjete “uvelo red” u ovu oblast i da, strogim propisima, značajno smanjujemo broj predškolskih ustanova koje su u prethodnom periodu funkcionisale bez licence. Dodatno, i sami roditelji bi trebalo da vode računa o ovom pitanju pri upisu djece”, pojašnjava Lekić.

Privatni vrtići koji su licencirani, objašnjava ona, prošli su kroz propisanu proceduru, i ispunjavaju standarde za rad.

Njihov kadar mora da ima iste kvalifikacije i da ispunjava iste uslove kao onaj koji radi u javnim ustanovama. Preciznije, podrazumijeva se da privatna predškolska ustanova mora, između ostalog, da podnese zahtjev za licenciranje, obezbijedi vaspitni kadar koji ima odgovarajuću stručnu spremu i položen stručni ispit za rad nastavnika, odgovarajući prostor, opremu u skladu sa normativima i standardima, higijensko-tehničke i druge uslove.

Rad ovih ustanova nakon licenciranja kontroliše Uprava za inspekcijske poslove kao poseban organ koji ima kontrolnu funkciju, uključujući prosvjetnu inspekciju, i naravno Zavod za školstvo redovnim nadzorom.

“Kada govorimo o tome da li oni mogu kompenzovati i biti ozbiljna dopuna radu javnih ustanova, vraćamo pažnju na prethodno iskazanu brojku da one rad ostvaruju u 30-ak jedinica, dok je javnih objekata 136, i da javne ustanove rade u neuporedivo većem broju grupa. Takođe u privatnim ustanovama je obuhvat djece oko 970, a u javnim preko 20.000. Dakle, jasno je da u takvim okolnostima upućivanje djece u privatne vrtiće zahtijeva ozbiljnu analizu ne samo finansijsku, već i u dijelu održivosti, ali, sa ovakvim tempom izgradnje i/ili adaptacije javnih vrtića od strane Ministarstva, pitanje prebukiranosti svakako značajno smanjujemo i to, rekli bismo na strateški, održiviji i dugoročniji način”, dodaje Lekić.

Prosvjetni inspektori prošle godine naplatili 1.200 eura kazni

Ministarstvo prosvjete će u narednom periodu održati sastanke sa prosvjetnom inspekcijom na temu kontrole privatnih predškolskih ustanova koje njesu licencirane.

S druge strane, iz Uprave za inspekcijske poslove za Vikend novine kažu da tokom 2019. godine nijesu kontrolisali vrtiće i nije bilo prijava u vezi sa radom javnih i privatnih predškolskih ustanova. Što se prethodnih godina tiče, oni navode da je sprovedena kontrola u skladu sa Planom rada odsjeka za Inspekciju za prosvjetu i sport u 2017. i 2018. godini.

“U kalendarskoj 2018. godini prosvjetni inspektori izvršili su 11 inspekcijskih nadzora kod privatnih predškolskih ustanova. U postupku nadzora utvrđene su nepravilnosti kod pet, iz razloga što nisu podnijele odgovarajući zahtjev za licenciranje privatne predškolske ustanove sa pratećom dokumentacijom Ministarstvu prosvjete, tako da im je zabranjen rad do dobijanja potrebne licence od strane resornog Ministarstva”, kazali su iz Uprave.

Kod jedne privatne predškolske ustanove u postupku nadzora su utvrđene nepravilnosti jer je ustanova raspisala javni konkurs za zapošljavanje nastavnika bez predviđenog probnog rada.

“Zbog utvrđenih nepravilnosti podnijet je zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka kod nadležnog suda. Nadležni prekršajni sud je ustanovi izrekao novčanu kaznu u iznosu od 500 eura, a odgovornom licu ustanove novčanu kaznu u iznosu od 100 eura. Kod pet ustanova u postupku nadzora nisu utvrđene nepravilnosti u njihovom radu”, stoji u saopštenju prosvjetne inspekcije.

U kalendarskoj 2017. godini prosvjetni inspektori su po planu i programu rada izvršili redovan inspekcijski nadzor u 21 javnoj predškolskoj ustanovi i 18 privatnih predškolskih ustanova.

“Od ukupno 21 javne predškolske ustanove u postupku inspekcijskog nadzora utvrđene su nepravilnosti kod 10 ustanova, a odnosile su se na vođenje pedagoške evidencije i rad organa upravljanja i rukovođenja u ustanovi. U ostavljenom roku sve ustanove su postupile po ukazivanju inspektora, tako da je obustavljen postupak u ovoj upravnoj stvari”, naveli su inspektori.

Od ukupno 18 privatnih predškolskih ustanova u postupku inspekcijskog nadzora utvrđene su nepravilnosti kod 9 ustanova, a odnosile su se na: trajanje obrazovnog programa, odnosno neposjedovanje licence za realizaciju javno važećeg obrazovnog programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja-primarni program u cjelodnevnom trajanju, već samo u poludnevnom trajanju, vaspitno stručni kadar, vođenje pedagoške evidencije, rad stručnih organa, organa upravljanja i rukovođenja u ustanovi.

“U ostavljenom roku sve ustanove su postupile po ukazivanju inspektora, tako da je obustavljen postupak u ovoj upravnoj stvari”, dodaju iz Uprave.

Izvor: Vikend novine

Comments

  1. Mozda je problem prebukiranosti smanjen na papiru al u praksi nas vrtic svake god.upisuje po desetak djece vise u grupi i naravno nema nacina za sirenjem prostora tj.radne sobe

Leave a Reply