Od septembra dvojezična odjeljenja u još četiri osnovne škole

Foto: Ilustracija

Od početka naredne školske godine prvaci u još četiri osnovne škole dio nastave slušaće na engleskom jeziku. Riječ je o podgoričkoj školi Sutjeska, zatim školi 29. novembar u Dinoši, nikšićkoj “Mileva Lajović Lalatović” i bjelopoljskoj “Rifat Burdžović Tršo”.

Tako će se od septembra dvojezična nastava postojati u, ukupno 12 odjeljenja.

“Glavni ciljevi ovog pristupa su razvijanje pozitivnog stava prema učenju jezika i jačanje samopouzdanja pri izražavanju na stranom jeziku. Svrha je takođe da se kroz korišćenje engleskog jezika u nastavi nejezičkih predmeta razvije svijest kod djece o tome da je to sredstvo za komunikaciju, a ne samo predmet iz koga je potrebno dobiti ocjenu”, kazala je Dnevnim novinama PR Ministarstva prosvjete, Milica Lekić.

Projekat dvojezičnih odjeljenja je prije dvije godine otpočeo u školama “Mirko Srzentić” u Petrovcu, “Olga Golović” i “Luka Simonovć” u Nikšiću i “Maksim Gorki” u Podgorici. Zavod za školstvo je posjetio ove škole, kada su analizirana po dva časa, i to tako što je nastava svakog predmeta, izuzev fizičkog vaspitanja, opservirana po dva puta.

Takođe su obavljeni razgovori sa upravom škole i nastavnicima. Kako je navedeno u tadašnjem izvještaju, projekat je bio pozitivno iskustvo kako za školu, nastavnika razredne nastave i nastavnika engleskog jezika, tako i za učenike i njihove roditelje.

U izvještaju je posebno istaknuto da djeca rado koriste engleski jezik na časovima nejezičkih predmeta i sa lakoćom prihvataju učenje pojmova, kao i da su “puni samopouzdanja u korišćenju engleskog jezika”.

Nakon toga, počela je primjena ovog programa prošle godine u još četiri škole 21.maj u Podgorici, “Radomir Mitrović” u Beranama, Nedakusi u Bijelom Polju i “Radojica Perović” u Podgorici, gdje se takođe pokazao izuzetno pozitivnim.

Nastavnici koji drže nastavu u dvojezičnim odjeljenjima prolaze obuke, odnosno kurs.

“CLIL Essentials kurs predstavlja osnovni kurs za izvođenje nastave na engleskom jeziku. Autor kursa je Odjeljenje Britanskog savjeta za obuku i razvoj nastavnika u Londonu. Pohađaju ga nastavnici širom svijeta koji rade u bilingvalnim školama ili u međunarodnim školama u kojima se nastava izvodi na engleskom jeziku, npr. Španija, Slovenija, Malta, Kolumbija…”, objašnjava Lekić.

Sadržaj kursa je, dodaje, osmišljen tako da ga vodi trener, odnosno moderator koji je licenciran od Britanskog savjeta po međunarodnim standardima. Materijali koji se koriste su sa Univerziteta u Kembridžu koji su specijalno kreirani za CLIL program.

Kurs se sastoji od 20 modula koji obezbjeđuju praktične strategije za nastavu drugih predmeta na engleskom jeziku. Svaki modul traje oko 2.5 sata intenzivnog rada.

Izvor: Dnevne novine

Leave a Reply