Šta podrazumijeva viđanje djeteta u kontrolisanim uslovima?

Šta podrazumijeva viđanje djeteta u kontrolisanim uslovima i koji organ donosi takvu odluku? Šta je u najboljem interesu djece? Odgovore na ta ali i druga pitanja koja se odnose na izazove sa kojima se suočavaju jednoroditeljske porodice roditelji će moći da dobiju na narednom sastanku Grupe udruženja Roditelji, u četvrtak 25. jula.

Roditelji nekada insistiraju na kontaktu u kontrolisanim uslovima iako on nije svrsishodan, iz razloga neprijateljstva prema bivšem partneru i nepovjerenja u njegove roditeljske kapacitete. Važno je naglasiti da se kontakti u kontrolisanim uslovima sprovode shodno odluci suda i da radnici Centra za socijalni rad ne mogu samoinicijativno da preinače ovu odluku.

O ovome govori i Maja Živković, advokatica iz tima za podršku jednoroditeljskim porodicama udruženja Roditelji.

Tim za podršku i pomoć jednoroditeljskim porodicama poziva sve roditelje da dođu u četvrtak u 18 sati u prostorije udruženja Roditelji (Vuka Karadžića 2/3) gdje će, osim vršnjačke podrške, moći da dobiju i besplatan pravni savjet od advokata kao i psihološku podršku.

Roditelji koji nijesu iz Podgorice pravni savjet toga dana mogu dobiti putem besplatne SOS Roditeljske linije pozivom na broj 080 888 888 u periodu od 17 do 20 sati.

Za sva ostala pitanja SOS Roditeljska linija je dostupna svakog radnog dana od 16 do 20 sati.

Udruženje Roditelji sprovodi projekat Psihološka i pravna podrška samohranim roditeljima i jačanje grupe za samopomoć, čiji je cilj zaštita prava djece kroz podizanje svijesti građana o medijaciji kao najboljem modelu za rješavanje brakorazvodnih sporova, koji finansira Ministarstvo pravde.

Odgovore na brojna pitanja koja se tiču razvoda roditelji mogu pronaći u Vodič Procedure u razvodu i izazovi samohranog roditeljstva (5128 downloads), koji je udruženje Roditelji objavilo prošle godine.

Leave a Reply