Nije jednostavno, ali je moguće nakon razvoda uspješno komunicirati

Svaka porodica prolazi kroz određene faze razvoja koje se mogu nazvati životnim ciklusom porodice. Tokom tog ciklusa, porodica nailazi na različite zadatke i izazove koje treba da prevaziđe i riješi kako bi funkcionalno prešla na sledeću fazu životnog ciklusa. Jedan od tih izazova je i razvod. On dovodi porodicu u stanje krize i zahtijeva promjenu strukture i organizacije, kao i prilagođavanje na te promjene, kako bi se ispunile potrebe porodice kao cjeline i potrebe svakog člana posebno. Za uspješno prevazilaženje ove krize je nužna dobra komunikacija, kako između partnera međusobno, tako i između roditelja i djece.

Pročitajte više na sajtu naše Roditeljske SOS linije

Leave a Reply