Besplatni udžbenici za cetinjske đake

Prijestonica Cetinje će i ove godine obijezbjediti besplatne udžbenike učenicima prva tri razreda osnovnih škola Njegoš i Lovćenski partizanski odred, saopšteno je iz Sekretarijata za kulturu, sport i mlade.

Svim učenicima škola sa seoskog područja ”Šunjo Pešikan” sa Trešnjeva i  škole “Boro Vukmirović” sa Rijeke Crnojevića, biće obezbijeđeni besplatni udžbenici za sve razrede osnovne škole (od prvog do devetog razreda).

Izvor: RTV Cetinje

Comments

Leave a Reply