Za praznike u Podgorici dežuran pedijatar u DZ Nova Varoš

U Domu zdravlja Podgorica danas i naredna dva dana, za vrijeme praznika izabrani doktori za djecu radiće u zdravstvenom objektu Nova Varoš non stop, 24 sata dnevno. Taj dom zdravlja inače ima dežurnu pedijatrijsku sužbu 24/7.

Izabrani doktori za odrasle radiće u zdravstevnim objektima Blok pet, Nova Varoš i Konik od 7 do 21 sat. Tokom prazničnih dana, u zdravstvenim objektima Tuzi i Zeta zdravstvena zaštita pružaće se u vremenu od 7 do 15 sati.

Centar za laboratorijsku dijagnostiku u zdravstvenom objektu Blok pet radiće svih dana praznika od 7 do 21 sat.

Nalozi za Jedinicu za patronažu primaće se u zdravstvenim objektima Blok pet i Konik, u vremenu od 7 do 19 sati, dok će se terapija, po nalogu izabranog doktora, u stanu pacijenata davati svakog dana od 07 do 19 sati.

Leave a Reply