U četvrtak samohrani roditelji o lažnom prijavljivanju

Lažno prijavljivanje je zloupotreba roditeljskog prava i u tim situacijama potrebna je pažljiva procjena stručnih radnika ali i brza reakcija pravosudnih organa kako bi se utvrdila osnovanost prijave. Upravo će o lažnom prijavljivanju razgovarati roditelji na novom susretu Grupe za podršku jednoroditeljskim porodicama u četvrtak, 4. jula.

Lažne optužbe javljaju se u kontekstu borbe za starateljstvo i pravo na kontaktiranje sa djetetom, kod djece koja se ‘’bune’’ protiv roditelja ili pokušavaju da skrenu pažnju na sebe a ne znaju adekvatnije načine, a u svakom slučaju su odraz poremećene porodične dinamike.

Nedokazane optužbe ne moraju biti iz loše namjere, već mogu nastati iz stvarne zabrinutosti roditelja ili tumačenja djetetovih reakcija na razvod – plačljivosti, problema sa snom, higijenom… – kao reakcija na nasilje. Sve veće prisustvo priče o nasilju u porodici u medijima, koje je svakako dobro i služi podizanju svijesti, može dovesti i do preosjetljivosti na opažanje znakova zlostavljanja kod djeteta. Može se dogoditi i da dijete jeste pretrpjelo zlostavljanje, i da roditelj to tačno opaža, ali da ga nije pretrpjelo od strane drugog roditelja već od strane treće osobe, a primarni roditelj je toliko obuzet neprijateljstvom da pripisuje ova djela drugom roditelju. Ovo se dešava u visokokonfliktnim razvodima.

Ukoliko se radi o lažnoj prijavi u čijoj osnovi stoji manipulacija djetetom radi dobijanja starateljstva ili ograničavanja prava na kontaktiranje, ovo u velikoj mjeri dovodi u pitanje kompetencije i kapacitete roditelja koji je podnio prijavu. Drugi roditelj u tom slučaju može podnijeti prijavu za lažno prijavljivanje, ili za ograničenje roditeljskog prava s obzirom na to da se u ovakvim slučajevima radi o zloupotrebi djeteta. Centar za socijalni rad ne može ‘’odlučivati’’ niti procjenjivati koje su prijave lažne već se mora upravljati prema odlukama pravosudnih institucija.

Poslušajte šta Maja Karadžić, savjetnica u Timu za podršku i pomoć jednoroditeljskim porodicama ima da kaže o lažnom prijavljivanju.

Roditelji će sjutra imati priliku da tokom dva sata, koliko traje susret Grupe, podijele svoja iskustva, dobiju podršku ali i sami budu podrška drugim roditeljima.

Tim za podršku i pomoć jednoroditeljskim porodicama poziva sve roditelje da dođu u četvrtak u 18 sati u prostorije udruženja Roditelji (Vuka Karadžića 2/3) gdje će, osim vršnjačke podrške, moći da dobiju i besplatan pravni savjet od advokata kao i psihološku podršku.

Roditelji koji nijesu iz Podgorice pravni savjet toga dana mogu dobiti putem besplatne SOS Roditeljske linije pozivom na broj 080 888 888 u periodu od 17 do 20 sati.

Za sva ostala pitanja SOS Roditeljska linija je dostupna svakog radnog dana od 16 do 20 sati.

Udruženje Roditelji sprovodi projekat Psihološka i pravna podrška samohranim roditeljima i jačanje grupe za samopomoć, čiji je cilj zaštita prava djece kroz podizanje svijesti građana o medijaciji kao najboljem modelu za rješavanje brakorazvodnih sporova, koji finansira Ministarstvo pravde.

Odgovore na brojna pitanja koja se tiču razvoda roditelji mogu pronaći u Vodič Procedure u razvodu i izazovi samohranog roditeljstva (5128 downloads), koji je udruženje Roditelji objavilo prošle godine.

Leave a Reply