Ista situacija u vezi sa fizičkim kažnjavanjem djece kao prije pet godina

Foto: Facebook (UNICEF Montenegro)

U Crnoj Gori nije poboljšana situacija u odnosu na prije pet godina, a u vezi sa nasilnim disciplinovanjem  djece, jer je najnovije istraživanje UNICEF-a pokazalo da ga je dvije trećine djece do 14 godina iskusilo kod kuće tokom prošle godine isto kao i tokom 2013.

“Činjenica da se ovaj procenat nije smanjio u proteklih pet godina ukazuje na neophodnost pružanja jače podrške roditeljima kroz škole roditeljstva i servise patronažnih sestara, kako bi u većem procentu djecu uspješno vaspitavali bez nasilja”, smatraju u UNICEF-u.

Crna Gora je prva na Balkanu sprovela novi krug međunarodnog istraživanja MIKS, u okviru kojeg je prošle godine ispitano ukupno 3.826 domaćinstava u čitavoj zemlji i dodatnih 854 domaćinstva u romskim naseljima.

“Radi se o najvećem istraživanju poslije popisa koje se, uz podršku UNICEF-a, sprovodi širom svijeta svakih pet godina, s ciljem prikupljanja statistički pouzdanih i međunarodno uporedivih podataka po nizu pokazatelja u oblastima zdravlja, obrazovanja, razvoja djece i uslova života djece i porodica”, navodi se u saopštenju predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori koje će sjutra predstaviti ključne nalaze.

Posljednji put je ovo istraživanje u Crnoj Gori sprovedeno tokom 2013. godine. Podaci dobijeni iz istraživanja koriste se za procjenu napretka Crne Gore u postizanju Ciljeva održivog razvoja i relevantne nacionalne strategije, kao i napretka zemlje u sprovođenju Konvencije UN-a o pravima djeteta.

Oni pokazuju da je u određenim oblastima ostvaren napredak u odnosu na prethodno istraživanje, koje je sprovedeno 2013. godine.

“Na primjer, procenat djece mlađe od dvije godine koja su podojena u toku prvog sata nakon rođenja porastao je sa 20 na 41 odsto za romsku populaciju i sa 14 na 24 odsto za opštu populaciju. Kako je ovaj procenat i dalje nizak, najnoviji podaci ukazuju da je neophodno ulagati dalje napore u reformu zdravstvenog sistema, uključujući i poboljšanje usluga u porodilištima i patronaži širom zemlje”, navode iz UNICEF-a.

Dodaju i da je procenat djece uzrasta 3−4 godine koja pohađaju neki program obrazovanja u ranom djetinjstvu u opštoj populaciji, tokom posljednjih pet godina, porastao je sa 40 na 53 odsto.

“Neophodno je ulagati dalje napore kako bi se ovaj trend napretka nastavio i u narednim godinama”, poručuju oni.

Istraživanje je pokazalo i da se u romskim naseljima, procenat djece uzrasta 6−14 godina koja pohađaju osnovnu školu povećao sa 58 na 77 odsto u periodu 2013−2018.

“Ohrabrujuće je da većina djece u romskim naseljima pohađa osnovno obrazovanje, a prioritet za naredni period treba da bude da se osnovnim obrazovanjem obuhvati svako dijete, kao i da se poveća broj djece iz romskih naselja koja nastavljaju dalje školovanje”, kažu u UNICEF-u.

Istraživanje ukazuje i na neke oblasti u kojima je došlo do pogoršanja. Na primjer, procenat mladih opšte populacije uzrasta 15−24 godine koji znaju kako se sprječava prenošenje HIV virusa smanjio se u odnosu na 2013. godinu. Prije pet godina je 48 odsto djevojaka uzrasta 15−24 godine znalo kako se sprječava prenošenje HIV virusa, dok je to u prošlogodišnjem istraživanju znalo 29 odsto. Takođe, procenat mladića istog uzrasta koji ovo znaju smanjio se sa 37 odsto u 2013. godini na 23 odsto u 2018. godini.

MIKS istraživanje koje je MONSTAT u Crnoj Gori tokom 2018. sproveo uz tehničku pomoć UNICEF-a, i finansijsku podršku Vlade Crne Gore, UNICEF-a i UNHCR-a, jasno ukazuje na oblasti u kojima je potrebno dalje raditi, a one se prvenstveno odnose na rani razvoj djece, dječju zaštitu, obrazovanje, zdravlje i život u čistom okruženju.

Procedure i Izazovi Samohranog…

Procedure i Izazovi Samohranog…

Comments

Leave a Reply