O planu roditeljstva i dogovoru u četvrtak u Grupi samohranih roditelja

Potrebno je da dijete ima jasnu svijest o tome gdje živi i odakle ide u školu, kao i kojim danima viđa drugog roditelja. Zbog toga će tema novog susreta Grupe za podršku jednoroditeljskim porodicama zakazanog za četvrtak, 27. juna, biti plan roditeljstva i dogovori.

U okviru ove teme biće razgovarano o tome šta treba, a šta ne treba djeca da čuju, o dnevnim obavezama i dogovorima (mjesto stanovanja, mjesto susreta, otkazivanje susreta i obavještavanje), da li će i ko još čuvati dijete, putovanjima i odsustvu, postavljanju pravila (domaći rad, spavanje, lična higijena), razdvajanju djece i važnim datumima.

Stručni radnici centra za socijalni rad često su primorani da objašnjavaju roditeljima da djeca ne treba da budu izloženarazvojno neprimjerenim sadržajima čije potpuno značenje nemaju kapaciteta da razumiju, na primjer pitanje alimentacije i međusobnih odnosa roditelja, a rodirelji sa druge strane ne razumiju ove preporuke pa čak doživljavaju radnike centra za socijalni rad kao nezainteresovane, neprofesionalne ili nestručne.

Roditelji često “utrougljuju” djecu u sukobe ne razumijući psihološku štetu koja može nastati od izlaganja djeteta neprimjerenim sadržajima o drugom roditelju.

Poslušajte šta Dejana Ponoš, savjetnica u Timu za podršku i pomoć jednoroditeljskim porodicama udruženja Roditelji ima da kaže o planu roditeljstva, važnim datumima i dogovoru.

Roditelji će sjutra imati priliku da tokom dva sata, koliko traje susret Grupe, podijele svoja iskustva, dobiju podršku ali i sami budu podrška drugim roditeljima.

Tim za podršku i pomoć jednoroditeljskim porodicama poziva sve roditelje da dođu u četvrtak u 18 sati u prostorije udruženja Roditelji (Vuka Karadžića 2/3) gdje će, osim vršnjačke podrške, moći da dobiju i besplatan pravni savjet od advokata kao i psihološku podršku.

Roditelji koji nijesu iz Podgorice pravni savjet toga dana mogu dobiti putem besplatne SOS Roditeljske linije pozivom na broj 080 888 888 u periodu od 17 do 20 sati.

Za sva ostala pitanja SOS Roditeljska linija je dostupna svakog radnog dana od 16 do 20 sati.

Udruženje Roditelji sprovodi projekat Psihološka i pravna podrška samohranim roditeljima i jačanje grupe za samopomoć, čiji je cilj zaštita prava djece kroz podizanje svijesti građana o medijaciji kao najboljem modelu za rješavanje brakorazvodnih sporova, koji finansira Ministarstvo pravde.

Odgovore na brojna pitanja koja se tiču razvoda roditelji mogu pronaći u Vodič Procedure u razvodu i izazovi samohranog roditeljstva (5128 downloads), koji je udruženje Roditelji objavilo prošle godine. U Vodiču se nalazi i predlog plana u vezi sa bitnim datumima.

 

Leave a Reply