Grawe nudi osiguranje za djecu, od rođenja do 14 godine

Sponzorisana objava

GRAWE osiguranje, kao osiguravajuće društvo okrenuto najvećim vrijednostima – porodici, osmislilo je i poseban akcenat dalo proizvodu GRAWE Kids, formiranom za najmlađu populaciju.

Osiguranje života za djecu po tarifi GRAWE Kids može da se zaključi za novorođenče, kao i dijete sa najviše 14 godina starosti.

Trajanje osiguranja može biti najmanje 6 godina (3 godine za jednokratnu uplatu premije), a najduže do 25. godine života.

Ugovarač osiguranja kod osiguranja života za djecu može biti roditelj, baba, djed, staratelj ili neko drugi. Osiguranik je isključivo dijete, a korisnik osiguranja po doživljenju je ugovarač osiguranja ili osiguranik – dijete, ako je punoljetno u trenutku isplate naknade osiguranja.

„Stavili smo akcenat na proizvod GRAWE Kids jer je to zaista izuzetno dobro rješenje za djecu i njihove roditelje. U perspektivi kroz ovaj vid osiguranja i štednje, možemo da obezbijedimo budžet za obrazovanje ili realizaciju nekog drugog plana – npr. za kupovinu automobila.” kazao je šef prodaje Miloš Mitrović.

Primjer sa jednokratnom uplatom premije

Pol: muško dijete
Pristupna starost: 0 godina
Trajanje osiguranja: 18 godina
Jednokratna premija: 10.000 EUR
Osigurane suma za doživljenje: 13.542 EUR
Ukupno očekivani kapital (osigurana suma i očekivana dobit po isteku trajanja osiguranja): 18.382 EUR

Primjer sa jednokratnom uplatom premije

Pol: žensko dijete
Pristupna starost: 8 godina
Trajanje osiguranja: 10 godina
Jednokratna premija: 5.000 EUR
Osigurane suma za doživljenje: 5.801 EUR
Ukupno očekivani kapital (osigurana suma i očekivana dobit po isteku trajanja osiguranja): 6.874 EUR

Primjer sa tekućom uplatom premije

Pol: muško dijete
Pristupna starost: 6 godina
Trajanje osiguranja: 19 godina
Godišnja premija: 500 EUR
Osigurane suma za doživljenje: 10.548 EUR
Ukupno očekivani kapital (osigurana suma i očekivana dobit po isteku trajanja osiguranja): 12.593 EUR

Primjer sa tekućom uplatom premije

Pol: žensko dijete
Pristupna starost: 0 godina
Trajanje osiguranja: 15 godina
Godišnja premija: 500 EUR
Osigurane suma za doživljenje: 8.025 EUR
Ukupno očekivani kapital (osigurana suma i očekivana dobit po isteku trajanja osiguranja): 9.230 EUR

Mitrović smatra da program GRAWE Kids sjajna mogućnost da od samog rođenja postoji jasno rješenje za našu djecu i investiciju u njihovu budućnost.

Kako se pokazalo do sada, od novembra 2014.godine, kada smo uveli ovaj proizvod, osiguranje može da bude i izuzetan poklon, na primjer za rođendan djetetu ili polazak u školu. Ujedno, smatram da osiguranje života može da bude zanimljiv poklon i za roditelje”, kazao je on. “Pored toga, djecu na taj način učimo koliko je važno od malih nogu razmišljati o budućnosti, štedjeti i izdvajati za sopstvenu i sigurniju budućnost”.

U GRAWE osiguranju su ponosni i na rezultat prodaje i broj polisa osiguranja za djecu koje već imaju.

Kažu da pažljivo analiziraju tržište prije nego što plasiraju bilo koji novi proizvod, posmatraju ponašanje sadašnjih i potencijalnih klijenata.

“Posmatrajući rezultate prodaje i interesovanje roditelja (ili baka i deka), očigledno je osiguranje za djecu našem tržištu bilo neophodno.”, poručuju iz GRAWE-a.

Sve pogodnosti ovog programa, sa detaljnim objašnjenjima mogu se pronaći na https://www.grawe.me/grawe-kids/

Leave a Reply