Promjene u ponašanju mogu biti pokazatelj da se sa djetetom nešto događa

Uloga roditelja u rješavanju problema koji prate uzimanje narkotika je veoma važna, a promjene u ponašanju djeteta mogu biti pokazatelj da se sa djetetom nešto događa, poruka je sa predavanja o prevenciji bolesti zavisnosti.

Kako su saopštili iz Doma zdravlja Podgorica, predavanje je održano u organizaciji Savjeta roditelja OŠ „Maksim Gorki“ u utorak, 4. juna, u sali KIC-a “Budo Tomović”.

Kako su pojasnili, savremeni programi za prevenciju bolesti zavisnosti zasnivaju se na unapređenju saznajnog, socijalnog i emocionalnog razvoja djece i mladih putem razvojno prilagođenog informisanja o vrstama droge, uticaju droga na zdravlje, razvoju socijalnih vještina, razvijanju znanja i vještina roditelja u smislu podsticanja njihove djece i omladine za usvajanje zdravih stilova života, ostvarivanju njihovih talenata i potencijala.

“Adolescenti, osim što su radoznali, imaju želju da budu prihvaćeni u društvu, da se dopadnu nekome ili da jednostavno pobijede svoju nesigurnost tako što će uzimati drogu. Radoznalost može da uništi vaše dijete ako ga ne usmjerite na vrijeme. Ako već dođe do toga, promjena u ponašanju i promjena društva mogu da budu glavni pokazatelj roditeljima da se sa njihovom djecom nešto loše događa”, kazao je direktor Doma zdravlja Podgorica prim. dr Nebojša Kavarić.

On je kazao da s obzirom da adolescencija vuče u drugačije ponašanje i bunt protiv autoriteta, dijete treba posmatrati i biti s njim da bi se uočila razlika.

“Činjenica je da tinejdžeri često govore neistinu čak i kada znaju da ih niko neće osuditi zbog nečega što su uradili. Zbog toga je važno uspostaviti s djetetom odnos zahvaljujući kojem će ono roditeljima govoriti istinu i samo istinu. Ukoliko vjerujete da je vaše dijete već pošlo lošim putem, nikako ne okrećite glavu na drugu stranu jer to nikada nije rešenje”, upozorio je dr Kavarić.

On je istakao da je u takvim situacijama veoma važno da roditelji budu informisani o svim opasnostima koje nosi narkomanija, ukoliko primijete promjene kod svog djeteta potraže pomoć i ne dozvole da problem njihovog tinejdžera ode predaleko i pokušaju da mu pomognu da shvati da je uz njih uvijek bezbjedno, ali i da postoje određena ograničenja.

Ekspert za oblast narkomanije, sudski vještak Dušan Raspopović upoznao je roditelje sa vrstama droga, načinom njihovog pakovanja i kako da ih prepoznaju, a govorio je i o maloljetničkoj delikvenciji i devijantnim ponašanjima, kao posljedica ranog uzimanja alkohola, marihuane i drugih supstanci.

Raspopović je naveo i niz krivičnih djela koja prate zloupotrebu narkotika, naročito kod mladih.

On je istakao da je veoma važna uloga roditelja u rješavanju problema koji prate uzimanje narkotika i upozorio da posljednjih godina sve više maha uzima zavisnost od kladionica, igrica i kocke.

Kavarić je podsjetio da u okviru Doma zdravlja Podgorica od 2009. godine radi Savjetovalište za mlade, koje kontinuirano sprovodi edukaciju adolescenata i omladine u oblastima PPB, HIV/AIDS, zdravih stilova života, odvikavanja od pušenja, vršnjačkog nasilja, gojaznosti, ishrane, narkomanije, alkoholizama. Ciljna grupa su mladi uzrasta od devet do 18 godina, a edukacije se kontinuirano sprovode u osnovnim i srednjim školama.

Tim koji sprovodi edukacije čine pedijatar, ginekolog i visoka medicinska sestra iz savjetovališta zadužena za kordinaciju tima.

Pored toga, prema njegovim riječima, Dom zdravlja Podgorica, u sklopu Savjetovališta za brak i porodicu, otvorio je i Školu roditeljstva, u zdravstvenom objektu Centar.

Tim škole čine pedijatar, psiholog, psihijatar, socijalni radnik i visoko obrazovane edukovane medicinske sestre. Njen zadatak je da prepozna i pomogne u rješavanju problema u nefunkcionalnim porodicama, zatim nesnalaženju u roditeljskoj ulozi unutar porodice, kako sa djecom malog uzrasta, tako sa starijom, jer je težište Škole i na roditelje tinejdžera.

 

SOS linija baner

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply