Uz Cik Cak proizvode vaši mališani će se zabavljati, maštati i razvijati

Sponzorisana objava

Svakom roditelju je potrebno nešto što će zabaviti njihove mališane, malo duže im držati pažnju, a ujedno i podsticati njihov razvoj. Upravo zato su od neprocjenjive vrijednosti edukativne maštalice, stranice i mape koje se izrađuju u Cik Cak šnajderaju, koji je dio socijalnog preduzeća Kreativa Lab udruženja Roditelji.

Tematska maštalica Boje i oblici pomoći će djetetu da razvije motoriku, maštu i logiku, što je jako bitno za razvoj. Pored toga, ona im pruža mogućnost da kroz igru nauče stvari iz svakodnevnog života i tako se brže osamostale. Namijenjena je djeci uzrasta dvije godine i starijoj.

Ono što maštalice razlikuje od ostalih igračaka jesu ljubav i pažnja uloženi u njihovo osmišljavanje i stvaranje, kažu u Cik Cak šnajderaju. Zbog kombinacije različitih materijala i sadržaja koji zahtijevaju interakciju djeteta, ovi proizvodi su namijenjeni razvoju senzornih, manuelnih, lokomotornih, opažajnih i kognitivnih sposobnosti djece različitog uzrasta.

Benefiti igračaka od prirodnih materijala su brojni:

  • pomažu u razvoju motorike, inteligencije i moći zapažanja;
  • podstiču razvoj socijalnih i jezičkih vještina;
  • stimulišu psihomotorni razvoj i koordinaciju pokreta, logičko rasuđivanje, pamćenje i zaključivanje;
  • bude ekološku svijest od malih nogu;
  • dugotrajnije su i bezbjednije, nemate potrebu kontinuirano mijenjati baterije ili ih popravljati.

Proizvodi izrađeni u Cik Cak šnajderaju pozitivno utiču na životnu sredinu jer su dugotrajni i mogu da se prenose sa generacije na generaciju. Mogu se koristiti samostalno kod kuće, ali mogu biti i veoma koristan i praktičan didaktički materijal za vrtiće, škole, razvojne centre i igraonice.

Svi proizvodi su od kvalitetnih materijala i bezbjedni za djecu. Prilikom izrade poštuju se važeći standardi i vodi računa o upotrebljivosti, korisnoj vrijednosti i prikladnosti.

Prilikom izrade edukativnih igračaka konsultuju se profesionalci iz oblasti dizajna, dječije psihologije i komunikacija kako bi se obezbijedili svi uslovi za dobijanje proizvoda koji ispunjava sve potrebe potrošača.

Svi proizvodi se mogu prilagoditi zahtjevima potrošača pa imaju kompetitivnu prednost u odnosu na industrijski izrađene edukativne materijale.

Svaka stranica se može poručiti i pojedinačno ili se mogu sastaviti u jedinstvenu maštalicu, a kupovinom proizvoda Cik Cak šnajderaja pomažete održivosti servisa udruženja Roditelji koji su besplatni za djecu i roditelje.

Na fotografijama su samo neke od stranica za uzrast dvije godine i stariju a kompletnu ponudu možete pogledati na www.kreativalab.me.

Za ovaj uzrast, pored stranica i maštalica tu su i zidne interaktivne mape Skupovi sa životinjama i Morske dubine.

Skupovi sa životinjama

Ova zidna maštalica vodiće djecu od intuitivnog do logičkog pojma skupa na primjeru domaćih životinja. Djeca će ih sistematski uočavati i igrati se sa njima dugo.

Morske dubine

Mali istraživači zaroniće u morski svijet, sloj po sloj, upošljavajući svoje prstiće uploviće u avanturu sa ribicama i drugim morskim životinjama i spustiti se do samog morskog dna.

Mape su dimenzija 50 x 50 cm, mogu se kačiti na zid, a rađene su od filca, pamuka i metalnih elemenata

Udruženje Roditelji osnovalo je u maju 2017. godine socijalno preduzeće Kreativa Lab čiji je osnovni cilj da obezbijedi održivost različitih socijalnih servisa koje Udruženje pruža roditeljima i djeci, a koji su besplatni.

Održivost servisa je bio ključni razlog za donošenje odluke o pokretanju socijalnog preduzeća, uz želju da se članovima Udruženja pruži prilika da rade u uslovima koji su prvenstveno podsticajni za njih kao roditelje. Ovo se posebno odnosi na roditelje u stanju socijalne potrebe i teže zapošljivosti.

Leave a Reply