Baka i djed i njihovo uključivanje u vaspitanje unuka

Porodica predstavlja stub, temelj i krov svakog društva, a ujedno i mjesto gdje pojedinac raste, razvija se, zadovoljava svoje primarne potrebe, uči i socijalizuje se. Zbog toga je jako važno naglasiti značaj koji porodica ima za oblikovanje i razvoj svakog djeteta. Roditelji predstavljaju najbitniju kariku primarne porodice i oni su najvećim djelom zaslužni za proces vspitanja djece, ali se ne može umanjiti uloga i značaj bake i dede u ovom procesu. Zadatak roditelja je da usmjere, vaspitaju i podstiču dijete da postane najbolji primjerak sebe.

Svakodnevno možemo čuti od roditelja da im u vaspitanju i odgoju djeteta pomažu njihovi roditelji, a nerijetko i od djece koja dijele svoja iskustva o igri i aktivnostima koje imaju sa svojim bakoma i djedom. Uloga bake i djeda posebno je važna u porodicama gdje oba roditelja rade, ili su samohrani, ili razvedeni, a neka istraživanja su pokazala da je emocionalna privrženost djece prema njima druga po redu najintezivnija emocionalna veza koju djeca razvijaju, nakon one koju imaju sa roditeljima. Uz aktivno angažovanje bake i djeda, dijete će lakše prebroditi različite kritične događaje u porodici kao što su: razvod, preseljenje, dolazak nove bebe, itd.

Pročitajte više na sajtu naše Roditeljske SOS linije

Leave a Reply