Vlada uskoro usvaja Program za suzbijanje vršnjačkog nasilja

Foto: Igor Šljivančanin

Vlada Crne Gore uskoro će usvojiti Programa za suzbijanje vršnjačkog nasilja s Akcionim planom 2019-2021. godina, najavio je ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić.

“Ne smijemo da dozvolimo da mladi prestupnici izrastu u kriminalce“, rekao je Nuhodžić odgovarajući u Skupštini na pitanje poslanice Demokratskog fronta Ljiljane Đurašković.

On je upozorio da je uvidom u statističke pokazatelje evidentan trend rasta maloljetničke delinkvencije.

„Zato, svi zajedno, moramo još više da radimo na prevenciji”, kazao je ministar.

Prema njegovim riječima, svi subjekti u društvu, a ne samo državne institucije, imaju obavezu da još jače i energičnije rade na suzbijanju maloljetničke delinkvencije.

“Moramo djelovati udruženo i koordinirano: porodica, škola, policija, pravosuđe, centri za socijalni rad, civilni sektor i mediji”, kazao je on.

Ministar je podsjetio da je MUP potpisao Memorandum o saradnji sa udruženjem Roditelji, s namjerom da ukaže na značaj roditeljske uloge i odgovornosti i otvorenosti MUP-a i Uprave policije za jačanje saradnje na prevenciji nasilničkog ponašanja među mladima.

“Nadležni organi i društvo u cjelini treba da spriječe da maloljetnička delikvencija postane pojava preko koje se ulazi u organizovane kriminalne grupe, poručio je Nuhodžić.

On je naveo da su intenzivirane aktivnosti MUP-a i Uprave policije na unapređenju funkcionisanja linije rada u oblasti prevencije i suzbijanja maloljetničke delinkvencije.

Nuhodžić je naglasio da se u centrima i odjeljenjima bezbjednosti sprovodi akcija trajnog karaktera Mladost, sa akcentom na sprječavanje i suzbijanje vršnjačkog nasilja, obilazak ugostiteljskih objekata u kojima se najčešće okupljaju maloljetna lica, sprječavanje prosjačenja.

“Posebna pažnja je posvećena predavanjima u školama o vršnjačkom, nasilju u porodici, štetnosti konzumiranja droge i alkohola, bezbjednom korišćenju interneta i društvenih mreža”, kazao je Nuhodžić.

Prema njegovoj ocjeni, posebno treba voditi računa o mehanizmima kojima bi se prepoznali mladi skloni nasilnom ponašanju.

“A najvažniji korak u sistemu prevencije maloljetničkog prestupništva je borba protiv nasilja nad djecom. Jer, poznato je, nasilje rađa nasilje“, istakao je Nuhodžić.

Izvor: MINA News

Leave a Reply