Od ponedjeljka upis u JPU “Dragan Kovačević” u Nikšiću

Foto: Facebook (JPU “Dragan Radulović”)

Upis djece u JPU “Dragan Kovačević“ za 2019/20. godinu počeće u ponedjeljak 3. juna, a konkurs će trajati do 27. juna i biće istaknut na vratima svih vaspitnih jedinica.

“U našu Ustanovu mogu se upisati djeca jaslenog uzrasta do tri godine i djeca od tri godine do polaska u školu. Prijem dokumenata vršiće Komisija za upis od 3. do 27. juna svakog radnog dana od 8 do 13 sati u vrtiću Radost”, naveli su iz JPU “Dragan Kovačević“.

Za vrtiće Kuća mašte, Mačak, Palčica i Izvor  upis će se obavljati u tim vaspitnim jedinicama od 3. do 27. juna svakog radnog dana od 8 do 13 sati.

U kraći program upisuju se djeca od 5 godina do polaska u školu koja nisu uključena u primarni program.

“Za upis djece u ovaj program roditelj treba da priloži zahtjev za upis koji se dobija u Ustanovi kod Komisije za upis djece“, navode oni i napominju i da će se ove godine u vaspitnim jedinicama Kosovka djevojka, Osmijeh i u VJ pri Osnovnoj školi “Mileva Lajović-Lalatović” kraći program održavati u popodnevnim časovima u trajanju od tri sata.

Uz prijavu koja se preuzima kod Komisije za upis, potrebno je dostaviti i druga dokumenta.

„Za djecu koja se prvi put upisuju – izvod iz matične knjige rođenih, potvrdu od strane izabranog ljekara za djecu uzrasta od 3 do 5 godina; za djecu koja su boravila u ustanovi – potvrdu od ustanove da je roditelj – staratelj, izmirio sve obaveze prema istoj zaključno sa 31.5.2019. godine; za djecu sa teškoćama u razvoju – rješenje o usmjerenju u prilagođeni obrazovni program“, naveli su oni.

Rang listu djece, u roku od sedam dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva za upis, utvrđivaće Komisija JPU “Dragan Kovačević”, a biće objavljena na oglasnoj tabli.

Roditelji djeteta prigovore mogu podnijeti u roku od tri dana.

„Molimo roditelje/staratelje da se pridržavaju naznačenih rokova kako bi smo blagovremeno obavili upis“, dodali su u konkursu.

Dodatne informacije u vezi upisa mogu se dobiti na brojeve telefone 040 243 520, 040 245 834 i 040 245 835 svakog radnog dana od 7 do 14 sati.

Izvor: Onogošt

Leave a Reply