Srbija uvela doživotnu robiju za silovatelje i ubice djece

Skupština Srbije usvojila je danas izmjene i dopune Krivičnog zakonika kojima se uvodi doživotna kazna zatvora bez uslovnog otpusta za silovatelje i ubice djece, trudnica i nemoćnih osoba. Taj dio izmjena zakona dio je inicijative Fondacije “Tijana Jurić” koju je potpisima podržalo 160.000 građana.

Igor Jurić je fondaciju osnovao i inicijativu pokrenuo u znak sjećanja na njegovu maloljetnu ćerku Tijanu koja je svirepo ubijena. Poslanici su prisustvo Jurića propratili aplauzom.

Glasanju nije prisustvovao dio opozicije koji bojkotuje rad parlamenta.

Usvojenim izmjenama Krivičnog zakona ukida se kazna zatvora od 30 do 40 godina i umjesto nje uvodi doživotna kazna za najteža krivična djela. Ta kazna predviđena je za djela ubistva predstavnika najviših državnih organa, teška djela protiv ustavnog uređenja i bezbjednosti Srbije, udruživanje radi vršenja krivičnih djela, genocid, zločin protiv čovječnosti, ratni zločin protiv civilnog stanovništva, ratni zločin protiv ranjenika i bolesnika, terorizma.

Za ta djela predviđeno je da osuđenik na doživotni zatvor može uslovno da se otpusti poslije izdržanih 27 godina zatvora, što nije slučaj sa ubicama i slovateljima djece i trudnica i nemoćnih lica.

Izmjenama zakona su pooštrene kazne za povratnike učinilaca krivičnih djela, za zlostavljanje i mučenje, nasilje u porodici, poresku utaja, ubijanje i zlostavljanje životinja, sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje, napad na službeno lice u trenutku vršenja službene radnje, učestvovanje u grupi koja sprečava službeno lice u vršenju službene radnje i nasilničko ponašanje na sportskim priredbama.

Izmjenama zakona uvodi se i novo krivično djelo napad na advokate, što je bio zahtjev Advokatske komore Srbije.

Skupština je usvojila i izmjene i dopune Zakona o krivičnom postupku.

Izvor: Vijesti

Comments

Leave a Reply