Samohrani roditelji sjutra o medijaciji

Medijacija je intervenisanje u sukobu ili pregovaranju preko prihvatljive, nepristrasne i neutralne treće strane koja nema autoritativnu moć donošenja odluke, već pomaže stranama u sukobu da svojom voljom postignu vlastiti, obostrano prihvatljiv sporazum o predmetu sukoba. Zato će medijacija biti tema Grupe za podršku jednoroditeljskim porodicama, koja će biti održana u četvrtak, 9. maja.

Roditelji će sjutra imati priliku da tokom dva sata, koliko traje susret Grupe, podijele svoja iskustva, dobiju podršku ali i sami budu podrška drugim roditeljima.

Pročitajte više na sajtu naše SOS linije

Comments

Leave a Reply