Zbog diskriminacije na radu u narednom periodu fokus na prava majki

 

Institucija Ombudsmana fokusaće se u narednom periodu na položaj žena u radu na određeno vrijeme, posebno u slučajevima kada žele da se ostvare kao majke, jer bilježe probleme u toj oblasti, posebno u privatnom sektoru.

U prošloj godini Zaštitniku ljudskih prava i sloboda su zaštitu od diskriminacije tražile žene koje su zaposlene u privatnom sektoru na određeno vrijeme. Njihovi zahtjevi odnosili su se na problem neuplaćivanja doprinosa za socijalno osiguranje, kao i na izostanak produžavanja ugovora o radu zaključenog na određeno vrijeme zbog trudnoće.

Određeni broj podnositeljki pritužbi je ukazao na praksu otkaza ugovora o radu na određeno vrijeme, kako se ne bi stekli uslovi za transformaciju ugovora o radu na na neodređeno vrijeme, shodno Zakonu o radu.

Zamjenik Ombudsmana Siniša Bjeković je kazao u toku sjednice skupštinskog Odbora za rodnu ravnopravnost da to pitanje mora da se riješi.

“To bi trebalo da bude i u fokusu ovog odbora i inspekcijskih organa. Uloga žene u crnogorskom društvu još nije na nivou njene zastupljenosti u odnosu na strukturu stanovništva”, kazao je Bjeković predstavljajući izvještaj o radu Ombudsmana za prošlu godinu.

U izvještaju je, između ostalog, predočen primjer žene iz Bijelog Polja koja se požalila da je zbog majčinstva ostala bez posla. Ona je tada ispričala ombudsmanu da joj je u vrijeme korišćenja trudničkog bolovanja prekinut radni odnos u JU Dom starih Bijelo Polje.

Dok je trajao postupak pred Ombudsmanom, ona ga je obavijestila da je u dogovoru sa poslodavcem, ipak, vraćena na posao, pa su “prestali razlozi za dalje postupanje”.

Prošle godine Ombudsman imao 46 pritužbi u kojima su podnosioci ukazivali na povrede prava na rad i prava iz radnog odnosa, a najveći broj odnosio se na rad u privatnom sektoru.

Muškarci su podnijeli 26 pritužbi, žene 19, a grupa građana jednu. Žalili su se na nezakoniti prestanak radnog odnosa, nepravilnosti prilikom zapošljavanja i sprovođenja konkursnih procedura. U 10 slučajeva nije utvrđena povreda prava, dok u šest jeste i dato je mišljenje sa preporukom.

Bjeković je kazao da, kada su u pitanju područja u kojima se diskriminacija manifestuje, najveći broj pritužbi je podnešen zbog diskriminacije u području rada i zapošljavanja 53, na postupanje organa javne vlasti odnosilo se 25 pritužbi, u području socijalne zaštite 21, rodno zasnovanog nasilja 11, zdravstvene zaštite osam, unutrašnjih poslova i policijskog postupanja šest.

Zamjenik Ombudsmana je podsjetio i da su na preporuku Skupštine uradili istraživanje o diskriminaciji, a u sklopu kog je 70 odsto građana reklo da u našoj državi diskriminacija postoji u manjem ili većem obimu.

“Žene imaju znatno manje povjerenja u rad državnih organa u pogledu zaštite nego što to imaju muškarci, razlika je čitavih 10 procenata”, naveo je on.

Kazao je i da je zabilježeno da je diskriminacija po osnovu pola jako izražena prema ženama, te da je 22,7 odsto ispitanih ukazalo na činjenicu da su žene visoko rizične po tom pitanju.

“Za ovako što nije potrebna samo percepcija, moramo dosta resursa i pažnje posvetiti potvrdi ili demantu ovakvog stanja”, rekao je on.

Izvor: Pobjeda

HiPP

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply