Izvještaj o radu udruženja Roditelji za 2018. godinu

Udruženje Roditelji ostvarilo je u 2018. godini, ključni zacrtani cilj u godišnjem Planu rada – dobijanje licence za obavljanje servisa. Ministarstvo rada socijalnog staranja krajem decembra 2018. godine izdalo je Licencu za obavljanje djelatnosti u oblasti socijalne i dječije zaštite, a za servis Roditeljske SOS linije. Istovremeno, pripremljena je i sva neophodna dokumentacija za predaju zahtjeva za licenciranje još jednog servisa – savjetodavno-terapijske i socio-edukativne usluge.

Kompletna godina je bila stabilna, a obiježio je rast kako u oblast kvaliteta tako i obezbjeđivanja profesionalnih standarda, održivosti i finansija. Pred kraj godine je konstatovano da jedan cilj iz Plana neće biti ostvaren – obezbjeđivanje sredstava za otvaranje Igračkoteke i Razvojnog centra u Nikšiću, ali je i on ipak dostignut jer je posljednjeg dana godine Erste banka zajedno sa svojim zaposlenima, na prazničnom doručku, prikupila sredstva u iznosu od 3,2 hiljade eura i odlučila da ih donira za novu Igračkoteku i razvojni servis koji će obradovati naše korisnike u Nikšiću..

Socijalno preduzeće Kreativa Lab DOO u prethodnoj godini poslovalo je pozitivno i nastavilo je sa komercijalnim aktivnosti iznajmljivanja medijskog prostora na portalu roditelji.me i sa organizacijom manifestacija Porodica Fest i Stiže nam beba. Profit preduzeća preusmjerava se za finansiranje besplatnih servisa udruženja Roditelji.

U toku godine se radilo na realizaciji 5 projekata. Veoma dobar rezultat ostvaren je na konkursima ministarstava koje su raspisivali za nevladine organizacije, ali je ipak primijećen i nedostatak raspodjele sredstava, imajući u vidu formalne zahtjeve poziva, koje predviđaju da se statutima moraju precizno definisati prioritetne oblasti koje predviđaju ministarstva. Tako Udruženje nije uspjelo da dobije sredstva od Ministarstva zdravlja jer u Statutu nije navedeno precizno da se bavi bolestima zavisnosti iako se navodi da su djelatnosti udruženja (između ostalog): uticanje na stvaranje odgovornog crnogorskog društva prema roditeljima i njihovoj djeci. U ovom slučaju, to znači da nam nije omogućeno da se bavimo pitanjima prevencije zavisnosti od narkotika kod djece, jer u našem statute nije precizno navedeno da se bavimo prevencijom zloupotreba droga. Udruženje se zbog ovoga žalilo i Ministarstvu zdravlja, Ministarstvu javne uprave i CRNVO, ali adekvatne reakcije na naše žalbe nije bilo.

Udruženje je u 2018. godini izmijenilo Statut, u dijelu koji se tiče u funkcionisanju organizacije, kao i u dijelu koji jasnije definiše ciljeve i djelatnosti organizacije. Ipak nijesmo željeli da unosimo sve priritetne oblasti koje navode ministarstva, iako nam je od strane nadležnih u resornim ministarstvima to bilo sugerisano.

Na konkursima ostalih ministarstava dobijena u 3 projekta, a njihova realizacija je počela 2019. godine, nakon što su u novembru i decembru potpisani ugovori sa ministarstvima prosvjete, rada i socijalnog staranja i pravde. Takođe, uspjeli smo da obezbijedimo sredstva od Ministarstva javne uprave za potrebe kontribucije tekućem IPA projektu.

Udruženju Roditelji se direktno u toku prošle godine za savjet, podršku, informaciju… obratilo 1.648 roditelja.

Osnovali smo Mrežu za prevenciju i zaštitu djece od vršnjačkog nasilja koja je na početku okupila 15 organizacija, koje će se zajedničkim snagama baviti tom tematikom u narednom periodu. Mreža je dio projekta Koalicija protiv vršnjačkog nasilja u crnogorskim školama, čiju smo realizaciju počeli 2018. godine sa partnerima i uz podršku EU. To je prvi EU projekat udruženja Roditelji koji je omogućio da se sistemski radi na unaprjeđenju ambijenta koji se odnosi na ovu oblast.

Ukupan broj zaposlenih i angažovanih je dostigao 32. Tim zaposlenih udruženja i Kreative činilo je 12 osoba, saradnika je bilo 6, konsultanta 14. Okupili smo 151 dobrovoljnog aktivistu koji su bili uključeni u različite aktivnosti udruženja. I u 2018. godini smo dobili pripravnike kroz projekat Stručnog osposobljavanja, a iz prethodne generacije u timu je ostala jedna koleginica.

Potpisali smo memorandume o saradnji, odnosno obavljanju prakse sa Fakultetima za strane jezike i za turizam Univerziteta Mediteran, dok je sa Fakultetom za političke nauke definisan poseban Sporazum o obavljanju prakse studenata završnih godina Fakulteta za socijalno staranje.

Budžet udruženja Roditelji 2018. godine iznosio je oko 231 hiljada eura, ili skoro 60 odsto više nego 2017. godine.

Finansijski izvještaj udruženja Roditelji za 2018. godinu (55 downloads)

Od tog iznosa za prvi subgranting program u okviru projekta „Koalicija protiv vršnjačkog nasilja u crnogorskim školama“ izdvojeno je 54 hiljade eura.

Novčane donacije od pojedinaca i kompanija za podršku servisima Udruženja iznosila su oko 7.500 eur.

Ključni nedostatak u 2018. godini bio je mali broj novih članova, što je posljedica nedovoljne promocije mogućnosti učlanjenja i podsticanja roditelja da se uključe. Poseban nedostatak je mali broj očeva koji žele da budu aktivni članovi Udruženja.

Još jedna akivnost nije realizovana u 2018. godini, iako smo se za nju izborili u 2017. Inicijativa da se obezbijedi besplatna đačka užina za djecu iz socijalno ugroženih porodica sa teritorije Glavnog grada, nije sprovedena u djelo, iako je izdjestvovano da  budžetom Podgorice dio novca za tu najmjenu bude obezbijeđen. Kako je nezvanično objašnjeno Udruženju, ministarstva rada i socijalnog staranja i prosvjete nijesu bili spremni da se uključe u ovu incijativu što je bilo ključno za njenu uspješnu realizaciju.

Licenca za obavljanje djelatnosti socijalne i dječije zaštite

Udruženje Roditelji od 27. decembra 2018. godine ima licencirani servis – SOS Roditeljsku liniju, čime je postalo treće nevladino udruženje u Crnoj Gori koje je dobilo licencu za obavljanje djelatnosti socijalne i dječije zaštite.

Licencu je izdalo Ministarstvo rada i socijalnog staranja na šest godina.

Ovo je dokaz da je servis, koji razvijamo dvije godine, i zvanično prepoznat po kvalitetu, što nas obavazuje da taj kvalitet održavamo i unaprjeđujemo u narednom periodu. Licenca je kruna svog našeg truda i zalaganja koje smo posvetili obezbjeđivanju servisa i usluga posebno iz oblasti socijalne i dječije zaštite.

Od jeseni 2018. i dvije socijalne radnice Udruženja Roditelji – Katarina Čarapić i Tanja Ćirović imaju licencu za obavljanje poslova iz oblasti socijalne zaštite, a u toku 2019. godine planirano da još najmanje jedan stručni radnik završe istu proceduru kod Zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu. Ta procedura podrazumijeva da dobiju uvjerenje o položenom stručnom ispitu i sertifikat o uspješno završenoj obuci po akreditovanom programu.

IGRAČKOTEKA I RAZVOJNI CENTAR

U okviru Igračkoteke i Razvojnog centra u 2018. godini realizovana je 190 radionica koju je vodilo  85 dobrovoljnih aktivista. Kroz radionice je prošlo 1.655 djece od kojih je  540  jedinstvenih posjetilaca.  Realizovano je 50 sadržajno novih radionica, u odnosu na prethodne dvije godine.

Biblioteka igračaka je postala bogatija za još 188 novih članova i ukupan broj korisnika je  dostigao 495, a igračke  su iznajmili 1.426 puta.

Programom podrške pri učenju je bilo obuhvaćeno  46 djece s kojima je radio 31 dobrovoljni aktivista na savladavanju školskog gradiva. Ukupno realizovanih časova je bilo 588.

Program Učionica Družionica u toku kojeg su svake subote od 9  do 15 sati, djeca kojoj je potrebna podrška u rastu i razvoju,  uz pomoć volontera, vježbali gradivo iz škole s kojim imaju poteškoće, učestvovali u raznim kreativnim,  edukativnim i psihološkim radionicama, igrali  i družili. Od decembra, uvedena je i treća smjena u cilju kvalitetnijeg pristupa djeci, kao i zbog većeg broja  djece na ovom programu. U Učionici Družionici je bilo angažovano 35 dobrovoljnih aktivista, a broj djece koji je prošao kroz Učionicu je 51, uzrasta od 6 do 14 godina u obrazovanju i socijalnoj integraciji. Dio tima koji je uključen u podršku djeci su i psiholozi iz Udruženja psihologa koji rade radionice za razvoj socio-emocionalnih vještina, slike o sebi, samopouzdanja, društveno prihvatljivog ponašanja, nenasilne komunikacije. Program je realizovan uz pomoć privatnog sektora kompanije Next auto i Addiko banke. Broj održanih grupnih časova je 331, 45 kreativnih i 31 psihološka radionica koje smo realizovali u saradnji sa Udruženjem psihologa.

Grupa za socijalnu podršku  udruženja Roditelji je u toku godine, u saradnji sa drugim organizacijama,socijalno ugroženim porodicama na razne  načine pružila neophodnu podršku:

– 40 prvaka je od Societe generale banke dobilo zimske jakne;
– 12 porodica dobilo kompjutere od Alter Modusa, od kojih su četiri porodice iz Nikšića;
– Dvije samohrane majke su dobile na korišćenje garsonjeru na primorju po sedam dana;
– Za četvoro djece obezbijeđeni su besplatni treninzi fudbala;
– 120 novogodišnjih paketića je podijeljeno djeci iz Učionice Družionice, Podrške pri učenju i evidencije grupe za socijalnu podršku;
– Četvoro djece je opremljeno za matursko i polumatorsko veče;
– Za tri djeteta obezbijeđen je besplatan boravak u vrtiću Đina Vrbica;
– 90 porodica je dobilo pomoć ( garderoba, obuća, igračke..);
– U humanitarnoj akciji Podijelimo, jer zajedno možemo više opremljeno je 361 djece ( 167 porodica) za početak školske godine putem garderobe , pribora  I knjiga.

U saradnji sa Fakultetom Vizuelnih umjetnosti realizovano je  predavanje i kreativna radionica za 20 djece – Duklja u očima djeteta, u okviru Dana evropske baštine 2018, na lokaciji Duklja.

U prostorijama Igračkoteke i Razvojnog centra sproveden  je i projekat “Bake i deke za aktivan razvoj” koji smo počeli da realizujemo početkom 2018. godine, uz podršku Crvenog krsta Crne Gore, uz finansijsku podršku Evropske unije, Austrijske agencije za razvoj i Austrijskog Crvenog krsta. U okviru projekta organizovane su 24  kreativno edukativne radionice u Razvojnom centru i tri međugeneracijske radionice. Drugi projekat je dio  Buddy programa, koji je podržan od strane Ministarstva sporta, kojim je predviđeno osnivanje Omladinskog volonterskog kluba koji podrazumijeva aktiviranje mladih osoba koje su kroz vršnjačke edukacije o seksualnom reproduktivnom zdravlju prenositli određena znanja i vještina među svojom generacijom.

Rotaract Club Podgorica donirao je 3.000 eura Igračkoteci i Razvojnom centru udruženja Roditelji, prikupljenih u toku humantarne večeri, povodom proslave četvrtog rođendana. Sav prihod od donacija,  biće usmjeren za opremanje Igračkoteke i Razvojnog centra.

Za Igračkoteku i Razvojni centar održano je još jedno humanitarno veče kratkih formi – Radi se o tebi. Tom prilikom obezbijeđene su karte za pozorište za djecu, Mil Pop vaučer za kupovinu, slatkiši, Idea paket hrane i novčane donacije za djecu koja su uključena u program Učionice Družionice.

U saradnji sa Fakultetom Političkih nauka organizovana je praksa za 11 studenata, sa smjera Socijalni rad I socijalna politika, u trajanju od tri sedmice. Tim povodom studentkinje su  pratile  aktivnosti Igračkoteke i Razvojnog centra  i aktivno učestvovale.

PODRŠKA RODITELJSTVU

SOS linija – Roditeljsku liniju, besplatni, anonimni i povjerljivi servis udruženja Roditelji pozvalo je 203 osobe koje su ostvarile preko 222 poziva, koji su se najčešće odnosili na porodične odnose, problem u vezi sa školom i vrtićem, vršnjačkim nasiljem, razvojnim poteškoćama djeteta, a pozivaoci su od naših savjetnika tražili i pravne savjete, kao i upućivanje na institucije u vezi sa određenim problemom.

Najčešće teme o kojima smo razgovarali su:

 • Razvojne faze djeteta i kako postupati;
 • Odnosi sa tinejdžerima;
 • Upotreba odnosno smanjenje upotrebe igrica i telefona;
 • Vršnjacki odnosi;
 • Postavljanje granica.
 • Fizičko kažnjavanje.

Žene su bile dominantniji pozivaoci na liniji i u obraćanjima putem drugih vidova komunikacije sa Udruženjem, od 206 upita i poziva 158 su bile žene, dok su nam se muškarci obraćali u 23 odsto slučajeva (48 korisnika).

Najveći broj poziva ili 64 odsto je bio iz centralne regije, petina sa sjevera, a 15 odsto sa juga. Najviše poziva je bilo iz Podgorice, Berana, Bijelog Polja i Nikšića.

Predstavili smo u Skoplju rezultate rada Roditeljske linije, Programa roditeljstva kao i ostalih zajedničkih aktivnosti u projektu koji smo realizovali prethodne dvije godine, u saradnji sa UNICEF-om i NVO partnerima, uz podršku EU, a u cilju zaštite djece od nasilja.

Programi roditeljstva – U toku godine održana su dva ciklusa besplatnog dvanaestonedjeljnog programa roditeljstva, za roditelje djece uzrasta od 2 do 9 godina. Program Roditeljstvo za cjeloživotno zdravlje namijenjen je roditeljima koji žele da unaprijede komunikaciju i kvalitet odnosa sa djetetom, ali i riješe konkretan izazov/problem kada je roditeljstvo u pitanju. Program vode psihoterapeutkinja, Darija Petović Bambur i psihološkinja Marija Boljević.

Roditelji su po tri mjeseca radili na konkretnom problemu u odnosu sa djetetom.  Program je u 2018. godine prošlo ukupno 24 roditelja.

Program Roditeljstvo za cjeloživotno zdravlje nastao je kao plod partnerstva univerziteta Oksford, Kejptaun i Bangor kao i Klovnova bez granica iz Južne Afrike. Program je do sada realizovan u više zemalja širom svijeta, od Južne Afrike, preko Tajlanda, Filipina, Sudana i mnogih drugih, a u Crnoj Gori se sprovodi uz podršku UNICEF-a.

JEDNORODITELJSKE PORODICE I SAMOHRANI RODITELJI

Timu za podršku udruženja Roditelji u 2018. godini obratilo se 43 roditelja što je značajno manji broj nego godinu ranije. Najveći broj roditelja obratio se putem telefona, a evidentno je i da je mnogo više roditelja pokazalo interesovanje za individualni rad nego za grupnu podršku.

17 roditelja upućeno je u nadležne institucije, 3 roditelja su se obratila za pomoć u sastavljanju dokumenta o sporazumnom razvodu braka i jedan roditelj  za pomoć u pisanju dokumenta za ograničavanje u vršenju dijela roditeljskog pravau vezi sa prelaskom granice i vađenjem dokumenata, a sve u cilju zaštite prava djeteta.

Grupa je imala i dva obraćanja nadležnim institucijama (CZSR  PG i CZSR NK) u vezi sa obraćanjem dva oca koja su izrazila određene sumnje u bezbjednost djece, kao i obraćanje upravi JPU „Đina Vrbica“ radi odobrenja za besplatan boravak dvoje djece u trajanju od 2 mjeseca u toj ustanovi kako bi se majki, koja se obratila grupi za pomoć dalo prostora da nađe zaposlenje i djeci obezbijedi adekvatne uslove za život.

Udruženje Roditelji izdalo je Vodič Procedure u razvodu i izazovi samohranog roditeljstva (5021 downloads) , koji treba da pomogne članovima jednoroditeljskih porodica da jednom mjestu dobiju ključne informacije u vezi sa formalnim, pravnim i administrativnim procedurama koji prate proces razvoda, svim izazovima samohranog roditeljstva i usklađivanjem odnosa među bivšim partnerima, prije svega u cilju zaštite djece.

Vodič je dio projekta „Podrška jednoroditeljskim porodicama i jačanje grupe za samopomoć“.

Projekatom, koji je podržalo Ministarstvo finansija odnosno Komisija za raspodjelu prihoda od igara na sreću, je i oformljena grupa vršnjačkih savjetnika, odnosno samohranih roditelja koji su edukovani da pomažu svima onima koji prolaze ili će tek da prođu kroz slične situacije i javljaju se udruženju Roditelji. Savjetnici sa članovima grupe i svim zainteresovanim roditeljima, održavali su redovne sastanke/radionice svakog drugog četvrtka u prostorijama Udruženja u Podgorici.

Ukupno je održano 8 radionica, a teme su bile Odnos sa samim sobom, Dobra komunikacija između roditelja i djece, Igre koje partneri igraju, Nova porodica i uvođenje novog partnera u život djece, Zapostavljanje djeteta/djece od strane drugog roditelja, Partnersko nasilje, Kako upravljati svojim emocijama/intrapersonalna komunikacija, Komunikacija sa djecom-aktivno slušanje. Prisustvovali je ukupno 35 roditelja.

Vršnjačko nasilje

U martu je počelo sprovođenje projekta Koalicija protiv vršnjačkog nasilja u crnogorskim školama, koji realizuju Udruženje Roditelji, NVO Juventas, Unija srednjoškolaca, Centar za podršku lokalnom i regionalnom razvoju, uz institucionalno partnerstvo sa Ministarstvom prosvjete i uz finansijsku podršku EU. Ključni cilj projekta je razvoj kapaciteta i odgovora u stvaranju zaštitnih mehanizama od vrčnjačkog nasilja za učenike osnovnih i srednjih škola u Crnoj Gori.

U toku projekta je planirano da budu procjenjeni institucionalni mehanizmi za prevenciju vršnjačkog nasilja i socijalnih servisa koji se nude učenicima, da bude pripremljen i zagovaran Nacionalni plan za prevenciju vršnjačkog nasilja i relevantni podzakonski akti. Radiće se i na unaprijeđenju kvaliteta lokalnih politika i socijalnih servisa za žrtve/počinioce vršnjačkog nasilja, kroz zajedničku koaliciju lokalnih uprava, roditeljskih/ učeničkih udruženja i u 4 pilot opštine, ali i opšteg sistema i servisa za zaštitu djece i mladih u školama, uključujući servise za djecu sa socijalno neprilagođenih ponašanjem.

Formiran je poseban Savjetodavni odbor projekta Koalicija protiv vršnjačkog nasilja u crnogorskim školama, u kojem su predstavnici Ministarstava prosvjete, rada i socijalnog staranja, zdravlja, unutrašnjih poslova, Zavoda za školstvo, Zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu, Unije strukovnih udruženja prosvjetnih radnika, Unije direktora škola, Institucije Zaštitnika ljudskih prava sloboda i UNICEF-a.

Planirano je i unaprijeđenje kapaciteta nevladinih organizacija u odnosu na vršnjačko nasilje kroz subgrantove i obuke i podizanje svijesti i učenika i roditelja o posljedicama vršnjačkog nasilja. U tom cilju je I oformljena Mreža organizacija.

U oktobru i novembru je urađeno i istraživanje koje je pokazao da je  u crnogorskim osnovnim i srednjim školama u 2017. svako četvrto dijete doživjelo neki oblik vršnjačkog nasilja, a u prvom mjesecu 2018/2019. školske godine svako peto dijete. Rezultati istraživanja su predstavljeni na konferenciji Vršnjačko nasilje u Crnoj Gori: Kako do efikasnog rješenja i prevencije problema? koja je krajem novembra okupila oko 190 učesnika. http://bit.ly/2TuphH8

Na koferenciji je predstavljena i Analiza institucionalnog i zakonodavnog okvira koji se odnose na vršnjačko nasilje, koja je urađena za potrebe projekta.

U okviru projekta je u prvoj godini je realizovana i obuke za profesionalce o vršnjačkom nasilju, a pripremljen je i objavljen socijalni eksperiment koji se bavi ovom tematikom – http://bit.ly/ReagujmoZajedno

INCIJATIVE ZA PROMJENU STANJA

Protest

Mreža nevladinih organizacija za zaštitu djece od nasilja, čiji je jedan od članova i Udruženje, organizovala je 6. februara pod nazivom Sačuvaj život reaguj na nasilja, građansko okupljanje povodom smrti djeteta koje je brutalno pretučeno u Podgorici, zbog čega je preminulo.
Nekoliko stotina ljudi okupilo se na Trgu nezavisnosti u Podgorici kako bi ukazali na to da kompletno društvo treba da poruči DOSTA nasilju u porodici i prema djecim, kao i da adekvatnije i snažnije odgovori na svako nasilje, čak i sumnju da ono postoji.

Veliki broj roditelja na građansko okupljanje je došao sa djecom.

Prava iz oblasti zdravstvene zaštite – Prva grupa ljekara počela je da radi ultrazvučne preglede kukova kod beba, a sve u cilju obezbjeđivanja ove vrste usluge u ustanovama javnog zdravstva u svim opštinama.

Udruženje Roditelji je zatražilo od Ministrastva zdravlja da bude riješena situacija u nekoliko opština sa kojom su se roditelji suočavali, a odnosila se na činjenicu da ne mogu da ostvare pravo na zdravstvenu zaštitu za bebe tačnije UZV pregled kukova u sistemu javnog zdravstva u svom gradu. Ubrzo nakon upućenog zahtjeva iz Ministarstva je najavljeno da će raditi na rješavanju ovog problema, kako edukacijom kadra, tako i popravkom i nabavkom UZV aparata kako bi preglede bilo moguće organizovati u domovima zdravlja i bolnicama, u kojima tada nije bilo te usluge.

Saradnja sa institucijama sistema

Ministarstvo unutrašnjih poslova i udruženje Roditelji od oktobra sarađuju na osnovama Memoranduma kojim se definiše zajednički doprinos rješavanju pitanja iz oblasti porodičnog i vršnjačkog nasilja.

Potpisujući Memorandum o saradnji, ministar Nuhodžić je, kako se navodi u saopštenju, poručio da svi zajedno kao društvo moramo raditi na prevenciji negativnih društvenih pojava, a da je u tom segmentu preventivni rad i puna podrška roditeljima ključ za efikasnu borbu protiv devijantnog i nasilničkog ponašanja. Nuhodžić je najavio niz kampanja i aktivnosti  u čijem će fokusu biti prevencija nasilja u porodici i vršnjačkog nasilja, kao i edukacija djece i mladih o bezbjednosti u saobraćaju, zaštita od upotrebe droga i alkohola, te bezbjednom korišćenju interneta i društvenih mreža.

Vrhovni sud Crne Gore i udruženje Roditelji potpisali su u januaru Memorandum o saradnji kojim su definisali buduću saradnju na unaprjeđenju prava jednoroditeljskih porodica i roditelja, ali i u obezbjeđenju najboljeg interesa djece.

Saradnja je predviđena i kroz izradu Pravnog i psihološkog vodiča za roditelje u razvodu i nakon razvoda, u pravnoj pomoći za rješavanje otvorenih pitanja jednoroditeljskih porodica kao što je prelazak granice i izdavanje dokumenata.

Svrha Memoranduma o saradnji je predstavljanje osnova na kojima će Vrhovni sud i udruženje Roditelji razmjenjivati informacije i sarađivati.   

Zaštita djece od krivičnih djela protiv polnih sloboda – Predstavnici Vrhovnog suda Crne Gore, Ministarstva pravde, Vrhovnog državnog tužilaštva, institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, udruženja Roditelji i Građanske alijanse usaglasili su u decembru modele unaprjeđenja sistema zaštite djece od seksualnih prestupnika u narednom periodu.

Sastanak je održan na inicijativu potpredsjednika Vlade Zorana Pažina i udruženja Roditelji.

Učesnici sastanka su jednoglasno usvojili sljedeće konkretne preporuke za unapređenje pravne i institucionalne zaštite djece od svih oblika seksualnog nasilja:

 • Crnogorsko zakonodavstvo uskladiti sa UN konvencijom o pravima djeteta i Lanzarot Konvecijom Savjeta Evrope, kada je u pitanju značenje riječi dijete;
 • Razmotriti pooštravanje kazne za krivična djela nedozovoljene polne radnje i opravdanost novčane kazne za ta djela;
 • Pozvati sudove da sa pojačanom pažnjom cijene sve otežavajuće i olakšavajuće okolnosti na strani okrivljenih. Kada se pojavi opravdana sumnja da je učinilac krivičnog djela protiv polne slobode iz „kruga povjerenja“ žrtve, preporučiti sudovima da takvu okolnost cijene kao otežavajuću prilikom odmjeravanja kazne;
 • Obezbijediti efektivnu brzu zašitu žrtvi krivičnog djela protiv polne slobode u toku krivičnog postupka, i razmotriti prihvatanje člana 14. Lanzarot konvecije koji navodi da, kada su roditelji ili staratelji uključeni u njegovo seksualno iskorištavanje ili seksualno zlostavljanje, preduzimaju se postuci udaljavanja navodnog počinioca/ udaljavanje žrtve od njenog porodinog okruženja, a uslove i trajanje udaljavanja odrediti u skladu s najboljim interesima djeteta;
 • Jačati kapacitete stručnih službi u višim sudovima i Vrhovnom državnom tužilaštvu prostorija u osnovnim sudovima u cilju unaprjeđenja postupka po mjeri djeteta;
 • Uspostavljanje registra lica osuđenih za krivična djela protiv polne slobode prema maloljetnim licima;
 • Organizovati za sudije i državne tužioce obuku posvećenu implementaciji Lanzarot konvencije Savjeta Evrope.

Zaštita prava trudnica kao pacijentkinja – Trudnicama koje nijesu uspjele da u ustanovama sistema javnog zdravstva urade nalaze poput TORCH-a, Double, Triple testa jer su bili deficitarni reagensi za njih, Fond za zdravstveno osiguranje počeo je da refundira cjelokupne troškove analiza u privatnim laboratorijama, a ne samo dio novca kao ranije.

Udruženje Roditelji pisalo je direktoru Fonda Seadu Čirgiću i tražilo da se trudnicama omogući refundacija punog iznosa koji plate u privatnim laboratorijama za pojedine analize, ukazujući da su one osjetljiva kategorija koju društvo mora da zaštiti i obezbijedi adekvatnu zdravstvenu zaštitu.  

Fond je obavijestio udruženje Roditelji da je promijenio Pravilnik kojim je sada definisano da trudnice, ali i svi ostali osiguranici refundiraju troškove u stvarnom iznosu za zdravstvene usluge, koje po uputu izabranog doktora nijesu mogli da ostvare u ustanovama javnog sistema zdravstva.

Upravni odbor Fonda za zdravstveno osiguranje usvojio je Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o bližim uslovima i načinu ostvarivanja određenih prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja koji je objavljen je u Službenom listu Crne Gore 29. juna. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestao je da važi prethodni po kojem su se osiguranim licima refundirali troškovi na osnovu cijena zdravstvenih usluga iz Cjenovnika Fonda.

Uvođenje naknada/poklona za novorđenčad – Od svih opštinama koje nemaju nikakav vid pomoći za novorođene bebe u vidu novčane naknade/poklon paketa zatraženo je da uvrste tu vrstu podrške. U toku 2018. godine pozitivno su odgovorile opštine   Šavnik i Žabljak

Radne grupe – Udruženje je i ove godine bilo uključeno u različite radne grupe koje su finansirala resorna ministarstava, koje imaju za cilj izmjenu postojećih zakona i protokola koji se tiču djece i roditelja u Crnoj Gori. Na početku godine postali smo član Savjeta za prava djeteta, dali smo doprinos u izradi Protokola o ranom napuštanju školovanja, pratili izradu strategije o prevenciji i zaštiti djece od nasilja sa akcionim planom 2017 – 2021 i dio smo grupe za izradu Strategije za ostvarivanje prava djeteta 2019-2023 sa akcionim planom. Takođe, bili smo dio Komisije za talente.

DOGAĐAJI

Porodica Fest – U subotu, 12. maja u podgoričkom parku Kruševac, ispred Dvorca Petrovića, organizovan je najveći porodični događaj u zemlji, drugi festival roditeljstva PorodicaFest. Cjelodnevno porodično druženje organizovali su udruženje Roditelji i njegovo socijalno preduzeće Kreativa Lab u partnerstvu sa Glavnim gradomNacionalnom turističkom organizacijom i firmom PG Sound.

Veliki broj porodica iz Glavnog grada, ali okolnih gradova i gradova sa primorja, boravio je tokom cijelog dana u parku uživajući u preko 40 različitih sadržaja —->http://bit.ly/2J9zOTh

Podijelimo, jer zajedno možemo više  – U toku humanitarne akcije Podijelimo, jer zajedno možemo više, koju je udruženje Roditelji organizovalo u toku avgusta, prikupljen je i doniran školski pribor za 361 dijete iz 167 porodica koje su socijalno ugrožene, iz više opština Crne Gore.

Ovu akciju Udruženje je organizovalo 8. put, i u toku nje su kompanije i građani imali priliku da pomognu opremanju djece za školu, dok je završnica bila u posljednjoj sedmici mjeseca, u šoping molu Delta City. U toku završne sedmice Udruženju su pomagali i volonteri Volonterskog kluba Gimnazije „Slobodan Škerović“ iz Podgorice.

Akciju su podržale brojne kompanije i organizacije: Aroma, Ribnica Commerce, Mahna Mahna, Allegra Montenegro, Rotaract Club Podgorica, Donator, Zapad banka, Assitalia, Fine Art, Dadi Export, Agencija Maraš, Alter Modus, Next Auto, Montenomax, Voda Suza, Nutribella, Mouse Studio, Štamparija Obod, Metropolis Media, Micromedia, Tagor, Refresh Media, Omladina Socijaldemokrata i Radio difuzni centra. U akciju se uključilo i više desetina građana, koji su pomogli novčano kao i donacijama koje su donosili u Udruženje. U toku prošlogodišnje akcije, obuhvaćeno je bilo 305 djece iz 149 porodica.

Stiže nam beba – Info dan Stiže nam nam beba okupio je i ove godine veliki broj trudnica i njihovih partnera, kojih su imali priliku da čuju važne i korisne informacije o tome šta da očekuju u trudnoći i nakon porođaja, i u prvim danima i mjesecima djeteta.

Info dan su organizovali Udruženje Roditelji i socijalno preduzeće Kreativa Lab, u saradnji sa šoping molom Delta City i partnerima Domom zdravlja Podgorica i Kliničkim centrom, a povodom Nacionalne sedmice promocije dojenja à http://bit.ly/2HEbsPx

Žurkoteka – Udruženje Roditelji je uz podršku svog socijalnog preduzeća Kreativa Lab, kao i prethodne dvije godine, obilježilo rođendan Igračkoteke i proslavilo predstojeće praznike u nedelju 23. decembra, prvi put na otvorenom, ispred Biblioteke „Radosav Ljumović”, a u saradnji sa Glavnim gradom.

U toku dva sata programa sa djecom i roditeljima su se družili Žarko Žabac, Animatori Zabavljatori i Djeda Mraz, a bile su organizovane i kreativne radionice za pravljenje ukrasa i čestitki. -> http://bit.ly/2VUDNog

U okviru humanitarnog bazara posjetioci su mogli da kupe slatke proizvode I osvježenje koje su donirale različite kompanije, ali i praznične ukrase iz Cik Cak Šnajderaja. U toku Žurkoteke stigla je posebna podrška od učenika IV3 iz OŠ “Radojica Perović” koji su sa učiteljicom Lidijom Zečević donijeli školski pribor i knjige za biblioteku.

Posjetioci Novogodišnje humanitarne Žurkoteke donirali su 495 eura i uz to školski pribor i knjige, koje će Igračkoteka i Razvojni centar, čiji se rođendan slavio, iskoristi za rad sa djecom iz socijalno ugroženih porodica kojoj Udruženje pomaže u savladavanu školskog gradiva.

EDUKACIJA/INFORMISANJE RODITELJA

U toku godine udruženje Roditelji održalo u Podgorici 5 roditeljskih kutaka, 4 u Tivtu i 5 Nikšiću. Roditeljski kutak smo realizovali u saradnji sa kompanijom Donator doo, a u Tivtu i sa Porto Montenegrom. Kroz Roditeljski kutak roditelji mogu da dobiju infomacije o tome šta ih čeka u toku trudnoće, nakon rođenja bebe, ali i u vezi sa dojenjem i rastom i razvojem djece i njihovim zdravljem.

Počeli smo i sa organizacijom Kutaka uživo, kako bi se omogućilo što većem broju roditelja iz cijele Crne Gore da čuju savjete važne za rast i razvoj njihove djece.

Sa TV Vijesti je realizovan i Roditeljski kutak u Bojama jutra, osim u toku ljetnje pauze (jul i avgust). U toku 2018. godine organizovana su 40 roditeljska kutka.

MEDIJI

U medijima je bilo 1202 objave koje su se odnosile na udruženje Roditelji i njegove aktivnosti, ne računajući radio stanice I lokalne medije.

KREATIVA LAB

Socijalno preduzeće Kreativa Lab DOO u prethodnoj godini poslovalo je pozitivno i nastavilo je sa komercijalnim aktivnosti iznajmljivanja medijskog prostora na portalu roditelji.me i sa organizacijom manifestacija Porodica Fest i Stiže nam beba.

Poslovni prihod Kreativa lab iznosio je 24.089 eura. Finansijski izvještaj Kreativa lab doo 2018. (46 downloads)

U protekloj godini kroz projekte Zavoda za zapošljavanje i  IPER-a, koje je realizovalo Udruženje, uspjeli smo da definišemo i izradimo prve proizvode u okviru Cik Cak šnajderaja.

Za razvoj ove aktivnosti je utrošeno najviše vremena, kako bi se uspostavio okvir za komercijalizaciju Cik Cak šnajderaja kao budućeg dijela Kreativa Lab. Manji fokus je bio stavljen na razvoj druge dvije djelatnosti preduzeća, što je prepoznato kao nedostatak, pa će u 2019. godini poseban akcenat biti stavljen upravo na razvoj i unaprijeđenje djelatnosti u segmentu event menadžmeta i komercijalizacije sajtova. Izrađen je i sajt www.kreativalab.me

Promet preduzeća po osnovu dvije ključne aktivnosti iznosio je nešto preko 28 hiljada eura, a profit se preusmjerava za finansiranje besplatnih servisa udruženja Roditelji.

SOS linija baner

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply