Kogali pozvao sve relevantne institucije da se ujedine za djecu

Foto: UNICEF Montenegro

Šef predstavništva UNICEF-a Osama Kogali pozvao je danas, u toku javne rasprave o nacrtu Strategije o pravima djeteta u Crnoj Gori 2019-2023, sve relevantne institucije – nacionalne i lokalne vlasti, civilno društvo, akademsku zajednicu, medije, privatni sektor i međunarodnu zajednicu – da se ujedine za djecu.

„Ova nacionalna strategija je, uz nekoliko drugih, prilika da se obavežemo na konkretne akcije za zaštitu i promovisanje prava za svako dijete u Crnoj Gori bez obzira na njegov pol, nacionalnost, religiju, stepen smetnji u razvoju, porodični, društveno-ekonomski status, seksualnu orijentaciju ili drugi status,“ poručio je Kogali.

Prema riječima Kogalija, učešće djece u društvu jedan je od vodećih principa Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima djeteta, kao i jedan od njenih ključnih izazova.

“Stoga, uspjeh je što se, 30 godina nakon njenog usvajanja, djeca i mladi shvataju ozbiljno i što oni aktivno učestvuju u izradi nacionalne strategije o njihovim pravima u Crnoj Gori“, poručio je Kogali.

Generalni direktor Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu u Ministarstvu rada i socijalnog staranja Goran Kuševija, na javnoj raspravi je kazao da su pažljivo slušali glas i sugestije djece i mladih.

Prema njegovim riječima u prethodnih nekoliko godina donijeti važni zakoni koji značajno utiču na ostvarivanje prava djeteta.

„Strategija svoju viziju projektuje na budućnost djece koja imaju mogućnosti da u Crnoj Gori ostvaruju sva svoja prava, osjećaju se uvaženim i bezbjednim građanima i prihvataju vrijednosti i odgovornosti koje doprinose prosperitetu društva“, kazao je Kuševija.

Foto: UNICEF Montenegro

Srednjoškolci, učesnici konsultacija, vjeruju da će donosioci odluka uvažiti njihova mišljenja, i na taj način Strategiju prilagoditi stvarnim potrebama djece i mladih u Crnoj Gori.

„Smatram da je jedan od velikih problema sa kojima se susrijećemo nasilje nad djecom. Jedan od načina za rješenje je  edukacija, ali ne samo djece već i profesora i roditelja zato što vaspitno obrazovne institucije, osim što služe da nas nečemu i nauče, treba i da nas nauče kako da se borimo sa životnim problemima, i da nam pruže zaštitu i podršku“, iznijela je svoju sugestiju zlatna savjetnica Ombudsmana, osamnaestogodišnja Milica Radulović.

Predlog 17-godišnjeg Balše Božovića iz Unije srednjoškolaca je izmjena sistema obrazovanja, jer smatra da obrazovanje treba prilagoditi afinitetima učenika.

„Pored toga smatram da mladima treba staviti do znanja da njihov glas vrijedi, i da jednostavno pomognemo mladima da iskažu sebe i iskažu svoje mišljenje, jer mi vrijedimo“, poručuje Balša.

Sedamnaestogodišnji Luka Pavićević, zlatni savjetnik Ombudsmana, kazao je da je zadovoljan procesom konsultacija, jer su imali priliku da kažu šta ih muči, ali i da sami predlože rješenja.

„Ja sam se osvrnuo na inkluzivno obrazovanje. Smatrao sam da roditelji, djeca, profesori, vaspitači treba aktivnije da se uključe, jer su oni nosioci inkluzivnog obrazovanja. Takođe, da se mladi uključe u kulturne događaje i u rad zajednice“, istakao je Luka.

Učenica OŠ “Božidar Vuković Podgoričanin, 12-godišnja Jasmina Beriša očekuje da će se primjenom nove Strategije u velikoj mjeri poboljšati život sve djece u Crnoj Gori.

„U konsultacijama sam rekla da je najvažnije smanjiti diskriminaciju, kao i siromaštvo, a istovremeno raditi i na prevenciji nasilja nad djecom“, kazala je Jasmina.

Konsultacije s djecom i mladima iz svih krajeva Crne Gore obavljene su u saradnji sa Unijom srednjoškolaca Crne Gore, zlatnim savjetnicima Ombudsmana i Centrom za prava djeteta.

Pored djece i mladih, u izradi strategije su učestvovali svi relevantni partneri iz vladinog i nevladinog sektora, akademske zajednice, Skupština, Ombudsman i drugi.

Javnu raspravu nacrta Strategije o pravima djeteta u Crnoj Gori 2019-2023 organizovalo je Ministarstvo rada i socijalnog staranja, uz podršku UNICEF-a.

Leave a Reply