Pohvale i nagrade nasuprot kaznama

Kada se dijete ponaša onako kako roditelji žele i smatraju da je ispravno, pohvala predstavlja potvrdu da su zadovoljni njegovim ponašanjem i da žele da se ponavlja i u budućnosti.

U tim situacijama dijete osjeća zadovoljstvo, samopouzdanje, budući da je roditelj zadovoljan njegovim ponašanjem. Pohvale su djetetu prijatne. Ono ih razumije kao potvrdu roditeljske ljubavi. To se odnosi i na neverbalne pohvale: kada dijete pomazimo, zagrlimo i kažemo mu da je nešto veoma dobro uradilo.

Takvi postupci su za dijete prijatni, ono vidi da su roditelji srećni kada nešto uradi kako treba, zato će se i u budućnosti ponašati na isti način. Dakle, pohvalom određenog ponašanja povećava se vjerovatnoća njegovorg ponavljanja, i učvršćuje poželjno ponašanje.

Pročitajte više sajtu naše Roditeljske linije

HiPP

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply