Umjesto objavljivanja, nepoznate osobe koje kontaktiraju djecu, prijavite policiji

Roditelji ili staratelji koji otkriju da nepoznata, odrasla osoba neprikladno komunicira sa njihovom djecom putem društvenih mreža, prije nego tu prepisku podijele na internetu treba da bez odlaganja prijave slučaj policiji, poručuje im rukovodilac Grupe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala u Upravi policije Jakša Backović.

„Apelujem na sve roditelje da, ukoliko primijete da njihovo dijete ima neprimjerenu komunikaciju sa nekom starijom osobom, prije da nego što podijele sadržaj komunikacije na internetu, prvo dođu u Upravu policije i podnesu krivičnu prijavu, gdje će od inspektora dobiti konkretne smjernice što raditi i kako raditi“, poručio je Backović u intervjuu za portal Roditelji.me.

Kako je pojasnio, digitalni dokazi su podložni promjenama pa je zbog toga najbolje da se sve odmah prijavi policiji.

Bez digitalnog materijalnog dokaza, nažalost, ne može se očekivati kvalitetan ishod čitavog procesa istrage pošto su dokazi od velikog značaja za dokazivanje ovakvog krivičnog djela.

Backović tvrdi da Uprava policije izuzetno otvorena prema građanima, i da ne treba odmah obavještavati javnost jer bi prijavljeno lice tako saznalo da je slučaj prijavljen policiji, a time bi se digla i panika, već da treba slučaj prijaviti bez odlaganja Upravi policije gdje će preduzeti sve neophodne mjere i radnje kako bi identifikovali lice. Uprava policije odmah postupa po ovakvim prijavama, a nakon svake podnijete krivične prijave protiv lica koja su osumnjičena za ovakva krivična djela policija o tome odmah obavjetava javnost putem medija.

Prema njegovim riječima, svako navođenje djeteta i prikazivanje pornografskog materijala djetetu spada u krivično djelo dječija pornografija.

„Ukoliko neko pokaže ili pošalje djetetu pornografski sadržaj, svoj ili tuđi, to se smatra krivičnim djelom dječija pornografija“, dodaje on.

Postoji više načina putem kojih roditelji i djeca mogu da se bore protiv bilo koje vrste zloupotreba i incidenata na internetu. Ukoliko je u pitanju neki neprimjeren sadržaj, koji narušava prava djeteta, a nije krivično djelo, roditelji mogu da se obrate direktno administratorima društvene mreže na kojoj se dešavaju te stvari.

Krivično djelo mogu da prijave na nekoliko načina. Jedan od njih je da se prijavi telefonom na broj 122 gdje će se javiti operater Operativno komunikacionog centra (OKC) Uprave policije. To je besplatan policijski broj i krivična djela mogu se prijaviti u bilo koje doba, sedam dana u nedjelji (24/7).

„U zavisnosti od okolnosti slučaja, iz OKC-a će vas ili uputiti da dođete u najbližu stanicu policije gdje ćete da podnesete krivičnu prijavu ili će poslati patrolu policije na lice mjesta kako bi se sačinio zapisnik“, objašnjava Backović.

Drugi način je da se na arhivu najbliže stanice policije pismeno podnese krivična prijava protiv počinioca određenog krivičnog djela. Takođe, roditelji ili bilo koje lice koje ima saznanja o izvršenom krivičnom djelu može da dođu u najbližu stanicu policije gdje će policajac koji je zadužen za zaprimanje krivičnih prijava, odnosno prijava građana, zaprimiti prijavu.

Nakon zaprimanja prijave, sagledava se koja je vrsta krivičnog djela u pitanju, a to je procedura ne samo za dječiju pornografiju već za sva krivična djela. Potom nadležni inspektori preuzimaju slučaj i kontaktiraju tužioca, kao i oštećeno lice ili lica, a policija u saradnji sa tužilaštvom preduzima mjere i radnje na identifikaciji počinioca i njegovom procesuiranju tužilaštvu.

Backović je kazao da prevencija ovih krivičnih djela treba da bude na većem nivou.

„U ovim stvarima treba da se 100 odsto pažnje posveti prevenciji. Da ljudi, prvo roditelji, a onda djeca, budu svjesni što donose informacione tehnologije i kakvi problemi mogu da nastanu njihovom zloupotrebom, posebno putem interneta“, kazao je Backović.

Shodno nekim analizama na internetu vrijeba oko 900.000 seksualnih predatora koji na različite načine pokušavaju da namame djecu na vršenje nekog djela ili radnje koja će da naruši njihovu privatnost i prava.

U crnogorskoj Upravi policije postoji Grupa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala koja je dio Odsjeka za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, a koji se nalazi u Sektoru kriminalističke policije. Trenutno u Upravi policije rade dva inspektora za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, a Backović se nada da će taj broj rasti.

Kaže da sarađuju sa svim centrima bezbjednosti i odjeljenjima bezbjednosti kada je u pitanju rješavanje problema, uzimanje izjava, čuvanje digitalnih dokaza i slično.

Uprava policije je 2015. godine započela operaciju Mutertag koja je izvedena u saradnji sa njemačkom policijom tokom koje je identifikovan jedan crnogorski državljanin koji je posjedovao materijale dječje pornografije na svom računaru.

„Iz Mutertaga je proistekla operacija koju je započela Uprava policije, koja se zove Posmatrač, u okviru koje je do sada lišeno slobode sedam osoba zbog posjedovanja dječje pornografije. Važno je napomenuti da se na fotografijama koje smo zaplijenili ne nalaze djeca iz Crne Gore i iz okruženja“, pojasnio je on.

Policiji su do sada za ovo krivično djelo građani prijavili samo četiri osobe, od kojih je jedna bilo u inostranstvu pa je kompletan predmet proslijeđen nadležnim organima te zemlje na dalju nadležnost.

Krivične prijave su se odnosile na osobe koje u svojim računarima i telefonima posjeduju materijale dječije pornografije.

„Jedan predmet smo proslijedili jednoj zemlji iz okruženja, dva lica smo lišili slobode ovdje u Crnoj Gori, u okviru operacije Posmatrač. U četvrtom slučaju, našim operativnim radom i uz pomoć jednog građanina iz Crne Gore, došli smo do operativnih podataka za sedam lica koji su na teritoriji zemalja Evropske unije pokušavala da ostvare kontakt sa jednom djevojčicom od 11 godina“, kazao je Backović.

Svi ti predmeti su kompletirani, sačuvani su podaci i sva dokumentacija je proslijeđena nadležnim zemljama.

U Upravi policije primjećuju da nakon svake njihove akcije uslijedi pad broja podnijetih krivičnih prijava i zloupotrebe mreža unutar Crne Gore.

Kako kaže, njihov rad je afirmativan i preventivno djeluje na eventualne potencijalne počinice.

Baković poručuje roditeljima da moraju biti svjesni da informacione tehnologije mnogo napreduju i da su društvene mreže veoma popularne kod djece.

“Roditelji moraju da nađu način kako da isprate djecu i njihov rad na društvenim mrežama jer ukoliko su njihova djeca zatvorena,  ne žele da pričaju o tome, to stvara veliki problem za nas i dolazi do nemilih situacija. Slobodno neka se ne ustručavaju i da saznaju šifru od Facebook ili Instagram naloga, neka vide šta, sa kim i kako im djeca komuniciraju. Ako žele da imaju kompletnu kontrolu nad digitalnim uređajima mogu da instaliraju programe za praćenje djece na internetu i tako budu u toku sa s kim im dijete i na koji način komunicira“, savjetuje Backović.

Podsjeća da Facebook zabranjuje korišćenje djeci mlađoj od 13 godina.

„Ukoliko ste mlađi od 13 godina Facebook ima posebnu aplikaciju i tačno limitirane resurse kojima možete da pristupite prilikom korišćenja Facebook-a“, pojašnjava on.

Dodaje da u Srbiji razmatraju zabranu korišćenja društvenih mreža djeci mlađoj od 14 godina.

Backović smatra da je to nešto o čemu bi trebalo razmišljati u narednom periodu i da bi to bila vrsta preventivnog rada koja bi, prema njegovom mišljenju, definitivno urodila plodom.

On je kazao da se službenici Uprave policije odazivaju pozivima škola i do sada su na poziv pedagoga održali predavanja djeci u nekoliko škola o tome kako mogu da zaštite sebe dok koriste internet.

Backović poručuje da je policija tu za roditelje i djecu u svakom momentu i da im se u slučaju bilo kakve potrebe ili i najmanje sumnje da se vrši, planira ili je izvršeno krivično djelo dječja pornografija ili srodna krivična djela odmah obrate. Uprava policije će preduzeti sve što je u njenoj nadležnosti da zaštiti potencijalnu žrtvu i počinioca pronađe, liši slobode i procesuira.

Comments

  1. Уместо објављивања и пријаве полицији, наћи “непознату особу” и поломити му кости. Тек онда обавестити полицију и објавити.

Leave a Reply