Ana je godinama bila bez osmjeha zbog svakodnevnog nasilja

Petnaestogodišnja Ana danas je učenica jedne podgoričke srednje škole. Voli da uči, voli da se druži, ima prijatelje koje će, vjeruje, imati do smrti. I stekla ih je već prvog dana, čim je ušla u jednu od učionica te velike zgrade. A nije se ova djevojčica tome nadala. Bojala se nove sredine, novih vršnjaka, novih iskustava, i to sa razlogom. Ona prošla, u osnovnoj školi, bila su za nju veoma traumatična.

O tome ova djevojka ne voli i ne želi da priča, čak ni sa svojom porodicom. Ali, u ta se vremena vratila njena majka Jasna.

Pročitajte više na sajt naše Roditeljske SOS linije

Leave a Reply