Počeo Evropski forum o pravima djeteta: Gdje smo i gdje želimo ići

U Briselu je danas počeo 12. evropski forum o pravima djeteta u toku kojeg će naredna dva dana biti razmijenjeni primjeri dobre prakse u zaštiti dječijih prava, a radiće se i na povezivanju međusektorskom, nacionalnom i transnacionalnom nivou, kao i promociji učinkovite saradnje i koordinacije. Ovogodišnja tema Foruma je Gdje smo i gdje želimo ići.

Evropski forum o pravima djeteta je godišnja konferencija koju organizuje Evropska komisija, a okuplja ključne aktere iz država članica EU, skandinavskih i zemalja zapadnog Balkana, međunarodne organizacije, nevladine organizacije, ombudsmane za djecu, praktičare, akademike i institucije. Na Forumu učestvuje i predstavnica udruženja Roditelji, psihološkinja Milica Pušonjić koja je jedina predstavnica Crne Gore.

Događaj je organizovana u svjetlu 30. godišnjice usvajanja Konvencije o pravima djeteta.

Djeca predstavljaju 18,69% evropske populacije (blizu 100 miliona) pa će se fokus ovogodišnjeg Foruma biti na procjeni onoga što je do sada urađeno, ali i dalja promocija i zaštita prava djece u Evropi.

U okviru Foruma biće organizovane tri posebne radionice/diskusije na teme koje je Evropska komisija prepoznala kao prioritetne, a to su  Zaštita djece u procesu migracije, Prava djece u digitalnom svijetu i Participacija djece i mladih u političkom i demokratskom životu EU.

Leave a Reply