Agencija utvrdila da direktor bolnice nije prekršio pravo na privatost pacijentkinje

Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, uvrdila je da je direktor Opšte bolnice „Blažo Orlandić“ u Baru, postupio u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti kada je u medijima govorio o zdravstvenom stanju žene koja je imala pobačaj nakon što je privedena na protestu protiv izgradnje vrtića u dvorištu Gimnazije „Niko Rolović“ u februaru ove godine.

Udruženje Roditelji podnijelo je inicijativu za pokretanje postpuka nadzora Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodnom pristupu informacija nakon što je direktor JZU Opšte bolnice „Blažo Orlandić“ u Baru, Dragoslav Tomanović medijima iznio određene informacije o zdravstvenom stanju učesnice protesta.

U zahtjevu Udruženja se navodi da smatraju da je navedeno postupanje u suprotnosti sa Ustavom i zakonima Crne Gore i da je prekršeno pravo na privatnost pacijentkinje.

„Na osnovu izjave ovlašćenog predstavnika subjekta nadzora, konstatuje se da subjekat nadzora nije učinio dostupnim informacije koje se tiču dijagnostize pacijentkinje, da nije data informacija o dobijenim nalazimakod urađene dijagnostike, da je koristio inicijale, da kako je javnost bila uznemirena zbog informisanja putem medija o dešavanjima na jednom od protesta u Baru, postojao je javni interes da se bavi navodima o stanju I.M. obzirom da je informacija o stanju trudnoće odnosno gubitka bebe već bila objavljena u elektronskim medijima“, navodi se u Zapisniku o izvršenom nadzoru Agencije.

Dodaje se da je nadzorom nedvosmisleno utvrđeno da su podaci koji se odnose na stanje trudnoće odnosno gubitka ploda određene starosti, koji su traženi od Tomanovića već bili poznati javnosti putem elektronskih medija kao i od same pacijentkinje koja je, kako je objavljeno “poslala poruku da ne zna zbog čega je izgubila bebu – da li zbog stresa ili zbog virusa”, što je u skladu sa čl. 13 st. 1 tač. 5 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Tačka 5 stav 1 člana 13 Zakona navodi da se posebne kategorije ličnih podataka mogu obrađivati samo “ako je lice na očigledan način lične podatke učinilo dostupnim javnosti ili je obrada neophodna za ostvarivanje ili zaštitu pravnih interesa tog lica pred sudom ili drugim organima”.

„Cijeneći privatnost svakog pacijenta, kao ljekar i čovjek nikada nisam iznio u javnost informaciju o pacijentima i njihovim dijagnozama, već sam postupajući po raznim zahtjevima pacijenata, građana i drugih, uvijek se rukovodio odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka, Zakona o slobodnom pristupu informacijama i Zakona o pravima pacijenata. Svaka situacija koja bi izazvala sumnju u traženu informaciju ili izdavanje medicinske dokumentacije je odbijena ili je o istoj traženo mišljenje Agencije za zaštitu ličnih podataka“, naveo je direktor Dragoslav Tomanović u pisanoj izjavi.

U slučaju ove pacijentkinje se, kako je dodao, rukovodio time jer su mediji prije obraćanja bolnici informaciju o ovoj pacijentkinji već objavili u svim sredstvima informisanja (TV, radio i portali).

“Danas je u Opštu bolnicu Bar na odjeljenje ginekologije primljena pacijentkinja I.M. (34) sa uputom od izabranog ginekologa. Pri rutinskom ultrazvučnom ginekološkom pregledu konstatovano je da se radi o uginuloj intrauterinoj trudnoći gestacijske starosti sedam do osam nedjelja. Pregledom nijesu nađeni znaci povreda, niti krvavljenja, a radi se o rizičnoj trudnoći zbog akutnih i hroničnih komorbiditeta”, rekao je Tomanović CdM-u 15. februara.

U zapisniku o nadzoru se navodi da je Tomanović kazao da su akutni i hronični komorbiditet bolesti koje prate neko stanje pacijenta i da trudnoća nije bolest nego stanje.

On je naveo i da nije dao informacije o pacijentkinji elektronski mediji bi o njemu kao direktoru Opšte bolnice pisali u negativnom kontekstu.

SOS linija baner

SOS linija baner

Comments

  1. “postojao je javni interes da se bavi navodima o stanju I.M” je objašnjenje Agencije?!? Koji crni javni interes? Da se opravda eventualno prekoračenje ovlašćenja od strane policije? Da, to je javni interes u ovoj zemlji čuda! A njegovo objašnjenje: “On je naveo i da nije dao informacije o pacijentkinji elektronski mediji bi o njemu kao direktoru Opšte bolnice pisali u negativnom kontekstu.” Pa vršilac javne funkcije može valjda istrpjeti malo negativnog konteksta? Mukica, baš mi ga je žao, te se ovoliko naśekira oko svega 🤢

  2. Davanje informacije o nekom pacijentu ne podrazumijeva samo zaštitu u vidu korišćenja inicijala ako ti inicijali JASNO ukazuju na to koja je osoba u pitanju. Iznošenjem pojedinosti o pacijentkinji ovaj direktor je JASNO stavio do znanja ko je u pitanju navodeći njeno zdravstveno stanje i njenu povezanost sa odredjenim događajem, tj. protestima.

Leave a Reply