Odluka o daljem školovanju djeteta: O čemu voditi računa

Izbor srednje škole ili fakulteta pravi je izazov za djecu ali i za roditelje.

,,Ne znam šta želim da upišem.”

,,Moram da donesem odluku, a i dalje sam nesiguran/na.”

,,Brinem da ću pogriješiti pri izboru.”

…samo su neka od izjava djece sa kojima se roditelji suočavaju na kraju osnovne i/ili srednje škole. Roditelji se često pitaju u kojoj mjeri da utiču na odluku svog djeteta o izboru zanimanja.

Da bi izbor zanimanja bio pravi potrebno je da se usklade neki važni faktori: sposobnosti djeteta/mlade osobe, interesovanja, osobine ličnosti i uspjeh u prethodnom školovanju.

Pročitajte više na sajtu naše Roditeljske SOS linije

Leave a Reply