Da li predškolac mora da zna da čita i piše?

Roditelji predškolaca imaju dileme kako se postaviti prema obuci čitanja i pisanja na predškolskom uzrastu. Njih očekuje velika prekretnica pa je razumljivo što strijepe. Polazak djeteta u prvi razred predstavlja završetak potpuno bezbrižnog života i mališani dobijaju obaveze. Roditelji se pitaju da li su im dorasli i kako da ih za njih pripreme.

Čitanje i pisanje ih očekuju u drugom razredu, a mnoga djeca već u predškolskom sa lakoćom uče ove vještine. Da li će dijete na predškolskom uzrastu ovladati čitanjem i pisanjem ili ne zavisi prije svega od individualnih razlika. Neka djeca ne pokazuju interesovanje, druga imaju otpore, a treća nauče spontano bez posebnog angažovanja. Kako je moguće da će oni sutra sjedeti u istoj školskoj klupi?

Djeca predškolskog uzrasta počinju da pokazuju interesovanje za različitte oblasti. Oni su intelektualno na nivou simboličkog mišljenja koje je zasnovano na upotrebi predstava i riječi. Često postavljaju pitanja kako bi bolje razumjeli svijet koji ih okružuje. Na ovom uzrastu djeca uviđaju odnose između objekata i počinju pravilno da koriste izraze veći, manji, kraći, duži, deblji, tanji. Uočavaju ključne karakteristike i razlike između nekih kategorija. To znači da mogu da pronađu objekat koji se razlikuje od ostalih (leptir drugačijih šara od ostalih) i da obajsne razliku. Bez obzira na individualne razlike djeca predškolskog uzrasta bi trebalo da budu na nivou simboličkog mišljenja zato što je ono neophodan preduslov za ovladavanje čitanjem i pisanje. Čitanje i pisanje se zasnivaju na prepoznavanju simbola. Samo dijete koje može da uoči po čemu se dvije šare na krilima leptira razlikuju može da uoči i po čemu se razlikuju slovo h i k a bez toga nema čitanja i pisanja. Zato djeca na ovom uzrastu pokazuju interesovanje za slova. Prepoznaju pojedina slova, npr. prvo slovo svog imena.

Razvoj pismenosti je oslonjen na funkcije i znanja formirane tokom razvoja govora. Ona zahtjeva potpuno razumijevanje jezika i gramatičke strukture. Djeca pokazuju interesovanje za slušanje priča koje neko čita i sa lakoćom ih prepričavaju. Analiza i sinteza su u ekspanzivnom razvoju na ovom uzrastu a to znači da djeca mogu da podijele i sastave rečenice najprije na riječi, zatim riječi na slogove pa na glasove.

Zapamtite: Djeca na predškolskom uzrastu ne moraju da znaju da čitaju i pišu. Potrebno je odrediti nivo jezičkog razvoja djeteta kako bi se na vrijeme uočila potreba za dodatnom stimulacijom. Logoped ne procjenjuje jezički nivo djeteta samo radi izdavanja potvrde za upis u školu već radi pravljenja individualnog plana stimulacije. Uz adekvatan savjet na jednostavan način roditelj će pomoći svom djetetu da spremno dočeka polazak u školu.

Izvor: Logopedi Avramović

Leave a Reply