Smatraju da Crna Gora nije spremna za surogat materinstvo

Foto: Ilustracija

Skupštinski odbori za rodnu ravnopravnost i za zdravstvo, rad i socijalno staranje razmotrili su u ponedjeljak Predlog zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji i predložili ga Skupštini na usvajanje. Najviše interesovanje poslanika vladalo je za surogat materinstvo, ali, predlagači zakona smatraju da Crna Gora nije spremna za to, sa čim su se saglasili i članovi odbora.

Najveće interesovanje poslanika vladalo je za surogat materinstvo i sugestiju koja se mogla čuti još tokom javne rasprave da bi ga trebalo odobriti kada je to medicinski opravdano, odnosno u slučajevima kada je žena rođena bez materice ili joj je ona uklonjena operativno.

Ipak, predlagači zakona su ostali čvrsti u stavu da Crna Gora nije spremna za surogat materinstvo, sa čim su se saglasili i članovi Odbora.

Generalna direktorica Direktorata za međunarodnu saradnju i harmonizaciju propisa u Ministarstvu zdravlja Slađana Pavlović kazala je odgovarajući na dilemu poslanika Borisa Mugoše (SD) i Draginje Vuksanović-Stanković(SDP) da je surogat dozvoljen u nekoliko zemalja Evropske unije na altruističkoj osnovi, dok je u Poljskoj dozvoljeno i altruističko i komercijalno surogat materinstvo zbog čega se, kako je rekla, već postavlja pitanje legalnosti tih postupaka, jer nijesu jasno definisani zakonom.

“Crna Gora kao mala zemlja, teško da može da obezbijedi anonimnost takvih slučajeva, što može da stigmatizuje i samo dijete. Surogat nije liječenje neplodnosti. Ono što je alternativa i što je dozvoljeno jeste hraniteljstvo i usvajanje, što surogatstvo na neki način i jeste”, kazala je Pavlović.

Prema njenim riječima, u Crnoj Gori ima dosta djece koja su u ustanovama.

“Trebalo bi promovisati da kroz usvajanje i hraniteljstvo postanu roditelji i da se roditeljska prava na taj način zadovolje”, smatra Pavlović.

Prijedlog poslanika Halila Dukovića (DPS) da se ženama mlađim od 35 godina koje su iskoristile tri pokušaja vantjelesne oplodne omogući još nekoliko postupaka o trošku države, Pavlović je odbila uz obrazloženje da je Crna Gora jedina zemlja koja je to omogućila ženama do 44 godine, kao i da bi to zahtijevalo detaljnu analizu mogućnosti i uspješnosti.

Izvor: Dnevne novine

Leave a Reply