Asistenti u nastavi neće uskoro dobijati ugovore na neodređeno

Foto: Ilustacija

Asistenti u nastavi djeci sa smetnjama i teškoćama u razvoju, među kojima pojedini taj posao rade već sedam godina, smatraju da bi bilo vrijeme da dobiju ugovor na neodređeno vrijeme, ali sudeći prema stavu Ministarstva prosvjete, to se uskoro neće dogoditi.

Na pitanja Pobjede, iz ovog resora su odgovorili da je riječ o radnim mjestima koja su tek sistematizovana na određeno vrijeme.

Predstavnica grupe asistenata u nastavi, koja je željela da ostane anonimna, kazala je Pobjedi da već sedam godina radi taj posao, te da je od početka angažovana kroz ugovore na po mjesec.

Radni angažman se prekida za vrijeme zimskog i ljetnjeg školskog raspusta.

“Ugovor nam stalno produžavaju na po mjesec. Prvo smo bili angažovani preko udruženja roditelja djece sa smetnjama u razvoju, pa preko Zavoda za zapošljavanje i sada već godinu i po preko Ministarstva prosvjete. Bilo je i perioda kad smo volontirali, recimo kada su bili izbori pa nije smjelo da se zapošljava”, kaže asistentkinja u nastavi.

U više navrata su, dodaje, pokušavali da dobiju informacije od menadžmenta ustanova u kojima rade da li će se njihov status mijenjati, ali je odgovor uvijek bio isti da oni o tome ništa ne znaju.

U Ministarstvu prosvjete, kaže ona, ranije im je rečeno da budu strpljivi.

“Ništa nijesu htjeli da preciziraju”, navodi ona.

Iz Ministarstva su precizirali da angažovanje asistenata zavisi prvenstveno od djece kojoj su potrebni, a ne od radnog mjesta, te da se radi o radnim mjestima koja su sistematizovana na određeno vrijeme.

“Sistem bi djelovao protiv sebe, a i zdrave logike, da status asistenata u nastavi posmatra izdvojeno od djece kojima su ti asistenti potrebni, odnosno da angažuje asistenta za stalno čak i kad, na primjer, učenik zbog koga je angažovan naredne školske godine napušta klupe te škole. Dešava se, takođe, da dijete prestane da pohađa redovno nastavu, da promijeni školu, ili dođe do promjene druge vrste, te je potpuno nelogično angažovati asistente nezavisno od te činjenice”, kazala je portparolka Ministarstva prosvjete Milica Lekić.

Ona je ranije za Pobjedu rekla da će asistenti u nastavi ,,do raspisivanja konkursa biti angažovani po ugovoru na mjesec, a kada se okonča procedura konkursa, biće zapošljeni za školsku 2018/2019. godinu.

Konkurse raspisuju škole pojedinačno, a odluku o izboru donosi direktor, kao i za ostalo nastavno i nenastavno osoblje.

Prošlogodišnjim izmjenama Zakona o vaspitanju i obrazovanju djece s posebnim obrazovnim potrebama unaprijeđen je položaj asistenata, jer umjesto ugovora o volonterskom radu dobijaju ugovor o radu na određeno. Njihova plata je, takođe, uvećana, te iznosi nešto više od 350 eura.

Izvor: Pobjeda

Leave a Reply