Poziv za dostavljanje prijedloga projekata posvećenih vršnjačkom nasilju

Nevladine organizacije od petka se mogu prijavljivati na konkurs za dostavljanje prijedloga projekata za dodjelu malih grantova u okviru projekta Koalicija protiv vršnjačkog nasilja u crnogorskim školama koji zajednički realizuju Udruženje Roditelji, NVO Juventas, Unija srednjoškolaca Crne Gore i Centar za podršku logalnog i regionalnog razvoja.

Ciljevi konkursa su doprinos kreiranju adekvatnih mehanizama za borbu protiv vršnjačkog nasilja i njegovu prevenciju od strane institucija, osnaživanje i izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva, i podsticanje njihovog učešća u procesima kreiranja politika koje se odnose na ovu temu.

Ukupno će biti utrošeno 54 hiljade eura za projekte iz ovog konkursa. Predviđena visina grantova iznosi od 5 do 9 hiljada eura.

Rok za predaju prijedloga projekata u štampanoj i u elektronskoj formi je 18. februar 2019. godine do 12.00h.

Sva pitanja u vezi sa pravilima prijavljivanja, oblasti u kojima projekti treba da budu realizovani ili slično, mogu se proslijediti pitanja putem  e-mail adrese [email protected]  najkasnije do 5. februara.

Više informacija o prioritetnim oblastima, ciljevima poziva, načinu prijave i ostalim detaljima može se naći u Vodiču za pijavljivanje na konkurs: Vodič

Leave a Reply