Obuhvat vakcinacije MMR-om povećan na 70 odsto

Foto: Ilustracija

Dom zdravlja Podgorica saopštio je da je uspio da poveća obuhvat vakcinacije MMR  vakcinom sa 16 %, koliki je bio 2016. godine povećaju na skoro 70 odsto početkom ove godine.

U pedijatrijskoj službi Doma zdravlja Podgorica u proteklih godinu MMR vakcinu primilo je preko pet hiljada mališana.

“Zahvaljujući nesebičnom angažmanu pedijatara, koji su roditeljima predočili koliki je značaj vakcinacije i da jedino redovnom vakcinacijom štitimo našu djecu od bolesti, uspjeli smo da obuhvat vakcinacije sa 16 %, koliki je bio 2016. godine povećamo na 68,5 % početkom ove godine”, navodi se u saopštenju DZPG.

Kako navode, organizovane su redovne i vanredne vakcinacije, a odziv roditelja je iz mjeseca u mjesec bio sve veći, tako da je obuhvat imunizacije rastao u kontinuitetu, pa i u periodu kada je region i Evropu zahvatila epidemija morbila.

U saopštenju se navodi da je analiza koju je početkom januara ove godine uradio Dom zdravlja Podgorica pokazala je da je procenat vakcinisane djece po svim godištima porastao. Tako je vakcinu primilo 93,6 % djece rođene 2013.godine, 90,3 % djece rođene 2014. godine, 84 % djece rođene 2015. godine, dok je 68,5 % vakcinisanih mališana rođenih 2016.godine.

Dodaju da će nastaviti sa daljom intenzivnom kampanjom i da očekuju dalji rast procenta vakcinisane djece, u cilju povećanja obuhvata vakcinacije i poboljšanja kolektivnog imuniteta, kako u Podgorici tako i u Crnoj Gori, do maksimalno zadovoljavajućeg i potrebnog nivoa.

U cilju zdravstvenog prosvećivanja populacije, posebno kada je u pitanju zdravlje najmlađih stanovnika, DZPG pokrenuo je projekat pod nazivom Jačanje patronažne sestre i njena uloga u očuvanju i unapređenju zdravlja djece ranog uzrasta, u okviru kojeg se sprovodi edukacija za trenere patronažnih sestara.

“Projekat, čiji je nosilac Dom zdravlja Podgorica, uz podršku Ministarstva zdravlja, UNICEF-a i Instituta za javno zdravlje, ima za cilj da patronažne sestre unaprijede svoje znanje u dijelu preventivnog rada, naročito sa majkama i djecom u ranom uzrastu, kako bismo imali u svakom smislu zdraviju i srećniju porodicu”, piše u saopštenju.

Prema njihovim riječima, primarna uloga patronažne sestre jeste edukacija roditelja o vodećim zdravstvenim problemima.

Kako navode, uzimajući u obzir da patronažna sestra, počinje da sarađuje sa porodicom tokom prvog mjeseca rođenja djeteta (novorođenačko doba), ona ima idealnu priliku da na vrijeme uoči i skrene pažnju roditeljima na faktore rizika po zdravlje djeteta koje je identifikovala u porodičnom okruženju.

“U cilju realizacije navedenih aktivnosti i dostizanja planiranih ciljeva u oblasti očuvanja i unaprijeđenja zdravlja djece, patronažna sestra mora biti edukovana i osposobljena da utiče na formiranje stavova i ponašanja kako roditelja tako i same djece”, zaključuje se u saopštenju Službe za odnose sa javnošću Doma zdravlja Podgorica.

Comments

Leave a Reply