Gusinjac: Sistem omogućava adekvatno liječenje djece sa psihičkim poremećajima

Foto: Ilustracija

Crnogorski zdravstveni sistem obezbjeđuje adekvatno liječenje i tretman djece sa psihičkim poremećajima, tvrdi generalna direktorica Direktorata za zdravstvenu zaštitu u Ministarstvu zdravlja, Mevlida Gusinjac.

Ombudsman je u izvještaju Mentalno zdravlje u Crnoj Gori ocijenio da djeca koja imaju mentalne smetnje ne ostvaruju pravo na potpunu, adekvatnu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu.

Gusinjac je kazala da je u Crnoj Gori, u okviru zdravstvenih ustanova na primarnom nivou zdravstvene zaštite i u Kliničkom centru Crne Gore (KCCG), organizovano liječenje djece sa psihičkim poremećajima.

Kako je navela, sprovode se brojne aktivnosti u cilju obezbjeđivanja uslova za organizovanje službi, odnosno izgradnju Klinike za psihijatriju u okviru KCCG, u čijem sastavu će biti i odjeljenje dječije psihijatrije.

„Do izgradnje te klinike zdravstveni sistem, kao što je navedeno, obezbjeđuje adekvatno liječenje i tretman djece sa psihičkim poremećajima“, rekla je Gusinjac agenciji MINA.

Prema njenim riječima, Ministarstvo zdravlja je kao imperativ i važan izazov prepoznalo brigu o djeci sa psihijatrijskim poremećajima.

„A kako se radi o veoma osjetljivoj kategoriji populacije, veoma pažljivo, prije svega sistemski, pristupa se obezbjeđivanju adekvatnih uslova za medicinski tretman koji im je neophodan“, naglasila je Gusinjac.

Ona je pojasnila da prve preglede, za otkrivanje i prepoznavanje psihijatrijskog poremećaja kod djeteta, vrše izabrani pedijatri u domovima zdravlja.

„Oni procjenjuju psihički razvoj i mentalnu zrelost djece kroz deset preventivnih pregleda i to u prvoj, drugoj, četvrtoj godini života, kao i pred polazak u osnovnu školu, u drugom, četvrtom, šestom i devetom razredu osnovne škole, kao i u prvom i trećem razredu srednje škole“, precizirala je Gusinjac.

Takođe, dodaje ona, u Centrima za djecu sa posebnim potrebama u okviru domova zdravlja radi tim posebno obučenih i edukovanih pedijatara i psihologa, kao i logoped i fizijatar.

Gusinjac je ukazala da u domovima zdravlja rade i Savjetovališta za mlade u čijem radu učestvuju izabrani pedijatar, psiholog i psihijatar.

Prema njenim riječima, u okviru Instituta za bolesti djece KCCG, zbog deficita dječijih psihijatara, angažovan je psihijatar za odrasle, kao i dječiji psihijatar iz Beograda.

„Tako da se djeci sa psihičkim poremećajima pruža adekvatna i kvalitetna zdravstvena zaštita“, naglasila je Gusinjac.

Kako je pojasnila, odluka o liječenju se donosi timski.

„Psihijatar i klinički psiholog, a ukoliko se ukaže potreba za dodatnim tretmanima konzilijum psihijatara KCCG upućuje pacijente u Institut za mentalno zdravlja ili Dječiju kliniku za psihijatriju u Beogradu, sa kojima Fond za zdravstveno osiguranje ima zaključen ugovor o liječenju“, rekla je Gusinjac.

Ona je kazala da na Klinici za psihijatriju KCCG rade tri klinička psihologa, dok su u Centru za autizam angažovani specijalisti dječije psihijatrije koji dolaze iz Beograda i vrše preglede vikendom.

„Trenutno su tri doktora medicine na specijalizaciji iz oblasti dječije psihijatrije i jedan psiholog na specijalizaciji kliničke psihologije, što će po njihovom završenom školovanju unaprijediti pružanje zdravstvene zaštite djeci sa psihijatrijskim poremećajima“, rekla je Gusinjac.

Ona je navela da trenutno ne postoje registri djece sa smetnjama u razvoju i mentalnim poteškoćama.

Gusinjac je objasnila da su u izradi registri za djecu i omladinu sa smetnjama u psihofizičkom razvoju i psihosocijalnim smetnjama, za rast i razvoj djece i omladine, za psihoze, za kadrove u zdravstvenom sistem i za ustanove, čija se primjena očekuje u martu.

Izvor: MINA

Comments

  1. Nikakve uslove djeca sa posebnim potrebama nemaju u Crnoj Gori. Gusinjac očigledno nije upućena i išta cim ovako kategorično brani svoju nezainteresovanost. Žalosno je što djeca osim par nevladinih organizacija,nemaju ama bas nista. Jedna država nije sposobna da obezbijedi toj djeci kutak,kao što su vrtici ili produzeni boravci, radionice….nego treba da bi se došlo do logopeda (samo),da se čeka mjesecima… imala bih stosta navesti ali znam da se svi samnom slažu i znaju o čemu pričam. Otvoren je centar za autizam koji je na sistemu razvojnog (logoped,psiholog…) i na zakazivanje. A gdje ostaviti djecu da se poigraju i druže? Nidje!!! Nego ih mijesaju u vrtice, gdje vaspitacice zovu roditelje poslije sat vremena da dodju po njih zbog čega jadni roditelji i od toga odustaju.

Leave a Reply