Radović: Za 4 mjeseca potpuno fomiran kadar dječije bolnice

Institut za bolesti djece (IBD) u naredna četiri mjeseca imaće potpuno fomiran kadar, jer se do tada očekuje dolazak četiri ljekara sa završenom specijalizacijom pedijatrije.

IBD broji 394 zaposlena, od čega je 15 ljekara subspecijalista, 35 specijalista, 33 ljekara opšte prakse, a imaju i konsultante koji dolaze sa strane.

“Jedan kolega će završti dječju prihijatriju, dvojica dječju anesteziju sa reanimacijom. Tako da se nadam da ćemo za četiri mjesaca imati poptuno fomira kadar IBD u maksimumu, u odnosu na broj liječenje djece”, kazao je direktor te zdravstvene ustanove, Saša Radović.

On je najavio da će od ove godine Dječja bolnica imati formiran i anesteziološko-pedijatrijski tim, što nije bio slučaj do sada.

Do kraja 2020. godine 16 mladih ljekara će postati dio IBD-a.

“Ne znači da su odmah po završetku specijalizacije spremni da se suočite sa najtežim pacijentima, ali uz dobru školu kao što je IBD, njihovo hvatanje u koštac sa najtežim problemom biće mnogo lakše”, naveo je Radović.

U toj ustanovi planiraju i gradnju nove dječije bolnice iako prostorni kapaciteti sada zadovoljavaju sve potrebe. IBD je projektovan krajem 60-ih godina i da trećina bolnice nije završena do kraja.

“Moramo poštovati istoriju i nemjerljiv građevinski i arhitektonski utisak koji ona izaziva, ali perspektiva će sigurno biti nova Dječja bolnica”, kazao je Radović.

Na IBD-u je za 11 mjeseci prošle godine primljeno oko pet hiljada djece, a izvršeno je 1,5 hiljada operacija. Na odjeljenju za hematologiju i onkologiju hospitalizovano je oko 240 pacijenata.

Radović je kazao da je od ukupnog broja hospitalizovanih pacijenata 30 djece sa malignim bolestima, od čega je 19 pacijenata koji se prate od ranije, dok je njih 11 novootkrivenih.

Od 30 djece šestoro ima leukemiju, sedmoro limfome, četvoro neuroblastom, jedno histiocitozu, dvoje Wilmsov tumor, a desetoro mališana CNS tumor.

Radović je rekao da se u radu najčešće susrijeću sa akutnim respiratornim i gastrointestinalnim infekcijama, a slijede poremećaji iz spektra alergijskih manifestacija, endokrinoloških, zatim akutna hirurška stanja.

Kada je riječ o primjedbama na rad IBD-u, Radović je rekao da su uvedene svakodnevne konsultacije sa roditeljima, odnosno da su roditelji u 14 sati mogli da daju primjedbe na zdravstvene usluge, način prijema, tretman u bolnici, ophođenje srednjeg medicinskog kadra i ljekara.

Najmanji broj žalbi, prema njegovim riječima, bio je na pruženu medicinsku pomoć.

“Naravno, u određenom segmentu žalbe se odnose na ophođenje tokom određene intervencije, ponekad i na nepravi tajming dodatnih dijagnostičkih procedura za koje ne možete da im objasnite da magnet i skenr nije hitan”, ukazao je Radović.

Kako je dodao, možda nekada ljekari, zbog velikog obima posla i nedostatka vremena, ne izlože u potpunosti roditeljima plan liječenja njihovog djeteta i da iz tog razloga bude negativnih reakcija.

“Roditelji treba da shvate da je medicina jako stresan posao, da traži mnogo empatije. Tako da nekada neka reakcije, koja nije adekvatna prema njihovom očekivanju, treba da znaju da je samo trenutna i vrlo često za dobrobit njihovog djetjeta”, rekao je Radović.

Izvor: Mladi Nikšića

Comments

Leave a Reply