Barani podnijeli tužbu, traže ukidanje dozvole za izgradnju vrtića i jaslica

Predstavnici građanske Inicijative iz Bara podnijeli su tužbu Upravnom sudu Crne Gore, tražeći ukidanje Rješenja Ministarstva održivog razvoja i turizma kojim je Ministarstvu prosvjete i JPU „Vukosava Ivanović Mašanović“ iz Bara izdata građevinska dozvola za izgradnju vrtića i jaslica.

Kako su saopštili potpisnici inicijative, u tužbi su izložili nezakonitosti spornog rješenja koje se tiču povreda pravila upravnog postupka, pogrešnog i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava, o čemu su dostavili dokaze.

“Na osnovu dokumentacije koju su predstavnici inicijative dobili od MORT-a i opštine, tužitelji su ukazali da je građevinska dozvola donijeta na osnovu nevalidnih i neadekvatnih dokumenata”, navode oni.

Uvidom u dokumentaciju na osnovu koje je izdata sporna građevinska dozvola, kao i uvidom u samu građevinsku dozvolu, nesporno se, kažu, utvrđuje da investitor JPU “Vukosava Ivanović Mašanović” iz Bara nije dostavila, niti u spisima postoji polisa osiguranja od odgovornosti za investitora.

“Sva revidirana projektna dokumentacija se odnosi na investitora JPU „Vukosava Ivanović Mašanović“, a ne i na Ministarstvo prosvjete. Takođe, ne postoje ni polise osiguranja za učesnike u izradi glavnog projekta, kao ni za koja je jedan od revidenata glavnog projekta, čime su direktno prekršene odredbe tada važećeg Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekta”, ukazuju Barani.

Ono što je zanimljivo, dodaju, jeste to da je sporna građevinska dozvola izdata, između ostalog, na osnovu Polise osiguranja od odgovornosti za jedno pravno i jedno fizičko lice, s tim da prva traje od 13. januara 2016.godine do 13. januara 2017. godine, a druga od 12. januara 2016. godine do 12. januara 2017. godine, te podsjećaju da je Rješenje koje se osporava donijeto je 1. marta 2017. godine, što obje polise čini nevažećim.

“Uvidom u dokumentaciju, predstavnici inicijative građana nisu mogli naći nijednu logičnu vezu između polise osiguranja fiičkog lica koja je priložena sa projektom izrade vrtića, s obzirom na to da, sem što je istekla, na polisi piše da je dio dokumentacije potrebne za dobijanje građevinske dozvole za projekat u Herceg Novom (detalji o ovome opisani su u tužbi, a dokazi o tome priloženi, iz razloga poštovanja privatnosti ovdje ne navodimo imena)”, ističu potpisnici inicijative.

Apsolutno im je, naglasili su, nejasno zašto je, između ostalog, na osnovu te polise izdata sporna građevinska dozvola, jer se ona ne odnosi na lice, odnosno subjekt koji je učestvovao u izradi glavnog projekta spornog vrtića, niti u njegovoj reviziji, niti ima bilo kakve veze sa projektom izgradnje vrtića.

“U tužbi se dalje navode razlozi nezakonitosti, kao što je činjenica da u građevinskoj dozvoli nije navedena faznost građenja objekta čime je direktno prekršena odredba tada važećeg Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekta”, ukazali su.

Nadalje, izdata građevinska dozvola zasniva se, između ostalog, i na Urbanističko-tehničkim (UT) uslovima od 2. februara 2010. godine, koji navode da treba „Za potrebe projektovanja odnosno izradu idejnih i glavnih projekata izraditi geomehaničke elaborate za objekte pojedinačno ili grupno, koji definšu geološki sastav terena, inženjersko geološke i hidrološke karakteristike terena, a u skladu sa Zakonom o geološkim istraživanjima“.

“Glavni projekat sadrži deset svesaka, među kojima nije geomehanički elaborat, predviđen UT uslovima”, pojašnjavaju potpisnici građanske inicijative.

U rješenju kojim je izdata sporna građevinska dozvola je navedeno da je između ostalog dozvola izdata i na osnovu Rješenja Ministarstva turizma i zaštite životne sredine od 30. juna 2008. godine, kojim se utvrđuje da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za projekat vrtića, čija se izgradnja planira u blizini gradske gimnazije, muzičke škole i srednje ugostiteljske škole u Baru, kao i na osnovu Akta Agencije za zaštitu životne sredine od 23. februrara 2017.godine, u kojem se prethodno pomenuto rješenje oglašava za važeće.

“Nejasno je kako je Rješenje iz 2008. godine moglo biti osnov za donošenje rješenja pobijanog tužbom, s obzirom na to da je Ministarstvo turizma i zaštite životne sredine rješenje donijelo dana 30. juna 2008. godine, odnosno skoro dvije godine prije donošenja UT uslova od 2. februara 2010. godine, a više od godinu dana prije donošenja Odluke o izmjeni i dopuni DUP-a „Topolica I“ od 29. septembra 2009. godine, kojom Odlukom je definisana namjena urbanističke parcele br. 4 u zoni „G“, za izgradnju konkretnog vrtića. Ovakvo rješenje moglo je biti donijeto samo nakon donošenja UT uslova i nakon revizije glavnog projekta, odnosno nakon 24. novembra 2016. godine”, smatraju Barani.

To su, kako kažu, samo neke od stavki podnijete tužbe, a oni nastavljaju borbu za očuvanje parka u centru Bara i dvorišta barske gimnazije.

Ponavljaju da je svako rješenje ovog problema koje ne obuhvata zaštitu čempresa i dvorišta, neprihvatljivo.

“Imali smo priliku da čujemo kao odgovor na pitanje srednjoškolaca zašto im se otima dvorište, da treba više pažnje da se posveti prostoru iza Gimnazije. Iako je svako kvalitetno uređenje protora pohvalno, iza Gimnazije postoji košarkaški teren i teren za mali fudbal, zanima nas da li su oni planirani da se sruše kako bi se kultivisalo dvorište? Ili je planirano da se ono napravi na uskom dijelu travnjaka između zgrade gimnazije i ulice, na par metara od Hitne pomoći? Građani Bara znaju kako ovaj dio grada izgleda, zbog toga sam predlog o novom dvorištu na ovom mjestu zaista zvuči čudno. Mi se i dalje nadamo da će nadležni shvatiti da odabrana lokacija nije u interesu građana, te da će naći rješenje koje će biti u skladu potrebama grada, njegovim kvalitetnim razvojem i širenjem”, poručuju predstavnici građanske inicijative.

Izvor: CDM

Procedure i Izazovi Samohranog…

SOS linija baner

Leave a Reply