Počinje sa radom Nacionalna SOS dječija linija

Nacionalna SOS dječija linija, anoniman i beplatan servis namijenjen djeci i mladima u Crnoj Gori, počinje sa radom danas, od 13 sati.

U okviru strategije razvoja nedostajućih usluga socijalne zaštite koje promoviše Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore, uspostavljena je usluga Nacionalna SOS dječja linija, čiji je nosilac JU Dječji dom Mladost, koji je svoje višedecenijsko iskustvo u radu sa djecom i porodicom stavio u službu podrške djeci i mladima kroz savjetodavni rad u zaštiti od zlostavljanja i zanemarivanja kao i prevencije svih oblika nasilja.

Savjetodavni servis za djecu i mlade biće dostupan svakog radnog dana od 13 do 21 sat, a može se dobiti pozivanjem besplatnog broja 116 111 sa fiksnih telefona i od svih mobilnih operatera u Crnoj Gori. Usluga je nacionalnog karaktera jer pokriva cijelu teritoriju Crne Gore.

Uspostavljanje novog servisa i vođenje dječje telefonske linije realizuje se u saradnji sa predstavništvom UNICEF-a u Crnoj Gori a uz finansijsku podršku EU, kao dio višegodišnje regionalne inicijative sa ciljem unapređenja zaštite djece od nasilja i socijalne inkluzije djece sa smetnjama u razvoju, koja se implementira u partnerstvu između UNICEF, European Disability Forum – EDF, EU, i vlada sedam zemalja u procesu pridruživanja EU.

Doprinos zadovoljavanju tehničkih i stručnih preduslova za početak rada Nacionalne SOS dječje linije dali su i UNDP Crne Gore, u kreiranju softvera i hardvera za ovu uslugu, Nacionalna Dječija linija Srbije, čiji je doprinos u prenošenju znanja i iskustva, kroz program obuke za telefonske savjetnike, te Univerzitet Donja Gorica koji je dao svoj doprinos u resursima za ciljanu promociju nove usluge njenim potencijalnim korisnicima, djeci, učenicima osnovnih i srednjih škola.

Slogan Nacionalne SOS dječije linije glasi: “Klikni broj za problem tvoj!”

Pozivaju djecu da im se jave i dodaju da je više od 20 savjetnika sa područja cijele Crne Gore spremno da odgovori na njihove pozive. Prvi poziv mogu primiti već od danas.

“Ne dozvolite da nasilje i strah i budu realnost u kojoj rastu djeca u Crnoj Gori. Recite NE vršnjačkom nasilju! Drugarstvo, ljubav, poštovanje, osmijeh i znanje neka budu vaši vodiči za budućnost”, poručuju oni.

Izvor: CDM

Leave a Reply