Bio Save: Harmony prenatalni test do sada bio 100 odsto precizan

Sponzorisana objava

Harmony™ prenatalni test je u okviru Bio Save Grupe na Balkanu do sada uradilo preko 14.000 trudnica i, kako tvrde, pokazao je stoprocentnu preciznost u otkrivanju Down-ovog sindroma sa 52 dijagnostikovana slučaja koji su svi potvrđeni dodatnim analizama verifikacije.

Invanzivnom procedurom potvrđeno je da je svih 52 beba zaista imalo Daunov sindrom.

“Takvi rezultati dokazuju da je preciznost Harmony prenatalnog testa 100%”, kažu u Bio Save grupi. U isto vrijeme sve trudnice koje su dobile negativan test su rodile djecu bez Daunovog sindroma.

Rizik kod trudnice za Daunov sindrom

Rizik kod trudnice starosti od 35 godina je 1:360 (dakle u 360 trudnoća rađa se jedno dijete s Daunovim sindromom)

Kada trudnica ima 30 godina, rizik koji nose godine starosti je 1:1000 (dakle u hiljadu trudnoća rađa se jedno dijete s Daunovim sindromom), dok je rizik kod trudnice sa 40 godina već desetostruki, dakle, na svakih 100 trudnoća rađa se jedno dijete sa Daunovim sindromom.

Leave a Reply