Fale im 3 ginekologa, sada 1 brine o 8.000 pacijentkinja

Domu zdravalja Podgorica nedostaju tri ginekologa, koji bi se pridružili postojećim 11 koji brinu o zdravstvenoj zaštiti 70 hiljada žena što pokazuje da jedan ljekar liječi 8 hiljada pacijentkinja.

Načelnik izabranih ljekara za žene Milovan Jovanović za Dan kaže da su u poslednjih godinu i po angažovali tri ginekologa, ali da im još toliko nedostaje da bi mogli da zaokruže potrebu za ljekarima specijalistima.

“Zaposlili smo određeni broj specijalista koji su nam potrebni zbog povećanja broja pacijenata, tako da sada imamo mogućnost dodatne registracije žena na Starom aerodromu, Koniku i u Golubovcima, čime je znatno unaprijeđena mreža izabranih ljekara. Ni to nije idealno, nedostaju nam još barem dva ili tri tima izabranih ginekologa, ali sada je znatno bolje stanje”, kazao je Jovanović.

Pacijentkinje, kaže on, imaju dostupnu zdravstvenu zaštitu, a omogućeno im je da sve pretrage i nalaze urade na nivou primarne zdravstvene zaštite, tako da nema potrebe da idu u druge ustanove.

“Cilj nam je da svaka žena ima svog ginekologa, iako se povećava broj osiguranica iz dana u dan. Biće nam prvo neophodno da angažujemo jedan tim izabranog ginekologa na Zlatici, dok sa ostalim trenutno možemo da pokrijemo zahtjeve pacijenata.”, ističe Jovanović.

Domu zdravlja nedostaju i tri babice, kako bi svaki izabrani ljekar pored sebe imao tu vrstu medicinske podrške u ambulanti, prilikom pregleda pacijentkinja.

“Imamo dosta posla, ispunili smo gornju granicu kada je riječ o registarciji žena po jednom ginekologu (od 6.000 do 8.000) i ona iznosi 8.000. Radimo preventivne programe, skrining grlića materice, školu za trudnice. Bitna je rana detekcija tj. prevencija svih vrsta karcinoma, kako u smislu otkrivanja predmalignih lezija tako i opšta edukacija u smislu čuvanja opšteg stanja zdravlja žena. Ovo se odnosi posebno na grlić materice, jajnika i sluznice materice; PA-PA nalaz, kolkoskopiju, HPV tipizaciju, liječenje infekcija, podizanje imunog sistema i davanje savjeta”, pojašnava Jovanović.

Prema njegovim riječima, kroz svakodnevni rad svih ginekologa funkcionišu savjetovališta za sterilitet, trudnice, kontracepciju, reproduktivno zdravlje, škola roditeljstva i škola trudnica.

Ginekološki timovi Doma zdravlja Podgorica obavljaju redovne preglede trudnica, računajući i visokorizične trudnoće, a rutinski se izvode i ultrazvučni pregledi, tako da se samo u izuzetnim slučajevima pacijenti upućuju na sekundarni i tercijalni nivo, tvrdi Jovanović.

Comments

Leave a Reply