Predrasude kočnica dualnom sistemu obrazovanja, raste interesovanje

Foto: Vijesti

Interesovanje za dualni sistem obrazovanja u Crnoj Gori raste, a srednje stručne škole su jednako konkurentne kao i gimnazije, zaključak je učesnika konferencije TeenT@lk, na kojoj je istaknuto i da su predrasude kočile promjene.

Ministar prosvjete Damir Šehović objasnio je da su predrasude iz tranzicionog perioda, ključna prepreka u promovisanju srednjih stručnih škola (SSŠ) i dualnog načina obrazovanja.

On je kazao da je u posljednje dvije godine poraslo interesovanje za stručna zanimanja i za dualni način obrazovanja.

“Najveći neprijatelj u jačanju povjerenja u stručno obrazovanje bile su predrasude. Živimo u maloj sredini u kojoj građani jako drže do načina na koji svoje aktivnosti predstavljaju okolini. To nije loše, osim kada to postane jedini oslonac na bazi koga donosimo životne odluke”, poručio je Šehović.

Prema njegovim riječima, iz nekadašnje nesigurnosti tranzicione države, crpljeno je uvjerenje da su stručne škole nižeg ranga od gimnazija.

“Nije tačno da se nakon završenih stručnih škola ne može na fakultete, one se ne odnose isključivo na zanate”, naveo je Šehović.

Kako je kazao, nekada je poslovno okruženje bilo nestimulativno za preduzetnika.

“Danas živimo u vremenu u kojem je promjena jedina konstanta. Živimo u drugačijoj Crnoj Gori koja će svakim danom biti oslonjenija na novi model rasta i u kojoj će sve više do izražaja dolaziti privatne inicijative i preduzetništvo, porodične firme, mali porodični biznis i start-upovi”, kazao je Šehović.

On je ocijenio, da srednje sručne škole daju najveće mogućnosti za zaposlenje i za pokretanje sopstvenog biznisa.

“Paradoks je da bi dvije trećine zaposlenih radije radilo u javnom sektoru za 450 eura, nego u privatnom za 750”, dodao je Šehović.

On je kazao da je u posljednje dvije godine u dualno obrazovanje uključeno oko 250 poslodavaca i oko 570 djece.

“U sistemu sa tako velikim brojem učesnika bilo bi sasvim prihvatljivo da se jave nesuglasice ili pritužbe jedne ili druge strane. Od početka primjene dualnog obrazovanja od početka prošle godine nije bila nijedna pritužba”, naveo je Šehović.

Predsjednik Privredne komore Crne Gore (PKCG) Vlastimir Golubović, kazao je da je povećanje zaposlenosti mladih kroz dulani sistem obrazovanja, koji se zasniva na saradnji između obrazovanja i svijeta biznisa, glavni cilj većine država.

On smatra da je potrebna njegova dalja promocija i razvoj.

“Ovaj tip obrazovanja, koji karakteriše sticanje teorijskog znanja u školi i praktične obuke u preduzećima, zasnovan je na pozitivnim iskustvima dualnog sistema obrazovanja u Njemačkoj”, rekao je Golubović.

On je dodao, da je interesovanje za dualno obrazovanje u početku bilo malo, pa je 2006. godine samo jedna škola uspjela da formira jedno takvo odjeljenje, a nakon što je u većini crnogorskih opština prošle godine opet pokrenuto dualno obrazovanje, intresovanje privrednika ove godine je znatno veće, pa su 184 nova poslodavca uključena u proces.

“U školskoj 2017/2018 godini dodjeljeno je 119 stipendija za deficitarna zanimanja, a u ovoj školskoj godini Ministarstvo planira da dodijeli 300 stipendija”, rekao je Golubović.

Predsjednica Unije poslodavaca Crne Gore Svetlana Vuksanović, kazala je da dualni sistem obrazovanja obezbjeđuje uslove za sticanje, usavršavanje i razvoj kompetencija koje su potrebne na tržištu rada.

“Jedan od efekata dualnog obrazovanja jeste i direktno zaposlenje nakon završene srednje škole”, navela je Vuksanović.

Prema njenim riječima, kompanije bi trebalo još više da se uključe u obrazovanje učenika srednjih stručnih škola.

Izvršna direktorica Biznis akademije Vijesti Marijana Kadić Bojanić, kazala je da u eri savremenih digitalnih komunikacija stvari se brzo mijenjaju, pa je potrebno stalno edukovanje.

“Napravljena je fama da ukoliko neko završi fakultet neće morati da radi. Napravljena je još tužnija fama da su stručne škole i zanati za loše đake”, rekla je Bojanić Kadić.

Kako je zaključila, institucije sistema su pred prekretnicom, kako vratiti stare zanate, razviti nove i uvesti ih u savremene tokove.

Konferenciju TeenT@lk organizovala je Biznis akademija Vijesti, drugu godinu, u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i opštinskim Sekretarijatom za rad, mlade i socijalno staranje.

Konferencija, pod nazivom “Da li imamo predrasuda prema srednjim sručnim školama”, je ove godine pod pokroviteljstvom kompanije Mtel.

Izvor: MINA

SOS linija baner

SOS linija baner

Leave a Reply