Program podrške pri učenju trenutno za 63 djece

U Razvojnom centru udruženja Roditelji u ovom trenutku 63 djece dobija indvidualnu i grupnu podršku pri učenju, a sa njima radi 31 volonter koji im pomažu da savladaju školsko gradivo i za njih organizuju kreativne i edukativne radionice, igraju se i druže.

U prvom polugodištu školske 2018/2019. godine, individualni časovi su organizovani za 26 učenika, sa kojima jednom sedmično radi 17 volontera. Osim toga, svake subote u Igračkoteci i Razvojnom centru održava se i Družionica učionica u toku koje 14  volontera pomaže još jednoj grupi od 37  djece od 6 do 14 godina u obrazovanju i socijalnoj integraciji. Sa tom grupom, koja se okuplja u dva termina, rade i psiholozi Udruženja psihologa i volonterskim angažmanom doprinose podršci razvoju djece. U planu je dodatno povećanje broja djece koja će biti uključena u program.

Udruženje Roditelji program Podrške u savladavanju školskog gradiva realizuje od 2016. godine i isključivo je namijenjen djeci iz socijalno ugroženih porodica, s ciljem da im se pomogne u savladavanju školskog gradiva kako bi se posebna pažnja usmjerila na podršku pri obrazovanju.

Program funkcioniše zahvaljujući volonterima i finansijskoj podršci Next auta i Addiko banke.

U toku 2017. godine u okviru ovog programa održano je 1205 časova, i to za 105 učenika. U ovaj segement rada udruženja Roditelji od početka rada Razvojnog centra do danas uključilo se 117 volontera.

Svi koji žele da podrže relizaciju ovog programa, radeći sa djecom  ili na neki drugi način mogu da se jave udruženju Roditelji putem maila [email protected] ili na broj telefona +382 20 22 10 00.

Na evidenciji udruženja Roditelji je sada oko 150 socijalno ugroženih porodica, sa oko 300 djece, kojima udruženje pomaže na različite načine, kako u obezbjeđivanju garderobe, obuće, školskog pribora i udžbenika, tako i u obrazovanju i socijalnom prilagođavanju.

U Igračkoteci i Razvojnom centru udruženje Roditelji organizuje i različite radionice i predavanja za sve zainteresovane roditelje i djecu, a moguće će i iznjajmiti igračku. Svi servisi udruženja Roditelji su besplatni.

Leave a Reply