Novi vid podrške u cetinjskom Centru za dnevni boravak

Javna ustanova Centar za dnevni boravak Cetinje od utorka korisnicima pruža usluge stručne podrške profesora specijalne edukacije i rehabilitacije, saopšteno je iz ove ustanove.

Djeci sa smetnjama u razvoju koja koriste usluge centra, kako navode, pored psihološkog, logopedskog, fizioterapeutskog tretmana, te tretmana u senzornoj sobi, sada je omogućena i stručna podrška profesora specijalne edukacije i rehabilitacije.

“Tretmani uključuju rad sa djecom sa intelektualnim, motoričkim smetnjama, pervazivnim razvojnim poremećajima, kao i višestrukim smetnjama, a sa ciljem podsticanja saznajnih, govornih, socio-emocionalnih, praktičnih i drugih vještina. Kao i u dosadašnjoj praksi, akcenat je na individualnom radu sa djetetom, a tretmani se realizuju jednom sedmično u prostorijama centra”, stoji u saopštenju.

Prema njihovim riječima, Dnevni centar će nastaviti da unapređuje kadrovske i prostorne potencijale, naročito u pogledu daljeg usavršavanja stručnog kadra i podsticanja razvoja novih usluga, a u cilju formiranja jedinstvenog servisa, gdje će se kroz interdisciplinarni pristup stvoriti kvalitetna i sveobuhvatna podrška djeci sa smetnjama u razvoju na nivou lokalne zajednice.

Izvor: RTV Cetinje

Leave a Reply