Stručno osposobljavanje u Udruženju i Kreativa lab-u

Udruženje Roditelji i naše socijalno preduzeće Kreativa lab i ove godine učestvuju u programu Stručno osposobljavanjenje, zbog čega pozivamo zainteresovane psihologe, socijalne radnike, pravnike, novinare, ekonomiste i marketing menadžere da postanu dio našeg tima.

Angažmanom u udruženju Roditelji i Kreativa labu prijavljeni će imati priliku da se a različite načine bave raznovrsnim pitanjima koja se tiču roditelja i djece u Crnoj Gori.

Pozivamo da nam se pridružite u aktivnostima koje se tiču:

Razvojnog centra i Igračkoteke koji funkcionišu u Podgorici i Nikšiću (predstoji otvaranje), a u kojima organizujemo različite besplatne edukativne i kreativne radionice za svu djecu. Osim toga obezbjeđujemo i podršku pri učenju za djecu iz socijalno ugroženih porodica. Na ovom mjestu imaćete priliku da na kreativan i edukativan način radite sa djecom i njhovim roditeljima, a da biste ih uputili kako da adekvatno podstiču rast i razvoj djeteta. Imaćete prilku i da radite sa porodicama koje su socijalno ugrožene i kojima trebaju različiti tipovi podrške. U toku su prireme za otvaranje Igračkoteke i Razvojnog centra u Nikšiću, zbog čega nam je potrebna osoba koja će organizovati rad, zajedno sa našim članovima u tom gradu.

U Udruženju Roditelji ćete imati priliku i da se usavršavate da budete dio stručnog tima (sa kolegama psiholozima, psihoteraputima, socijalnim radnicima…) i pomažete roditeljima u vaspitavanju njihove djece, kroz posebne programe podrške roditeljstvu, među kojima je rad Nacionalne SOS Roditeljske linije koja je povjerljivo i sigurno mjesto, koje roditeljima/starateljima omogućava da u komunikaciji sa stručnim licima razjasne nedoumice u vezi sa psiho-socijalnim razvojem djeteta i odnosom sa djetetom.

Željeli bismo i da budete dio tima koji radi na unaprjeđenju prava članova jednoroditeljskih porodica u cijeloj Crnoj Gori, a posebno u obastima psihološke i pravne podrške. Osim toga imamo i pravno savjetovalište koje se bavi različitim temama, posebno zaštitom prava roditelja iz oblasti radnog prava, ali i prava djece na obrazovanje, zdravstvenu i zašititu od svih oblika nasilja. Ujedno nam je potrebna i podrška novih saradnika iz oblasti finansija, marketinga i administracije i u Udruženju i Kreativa labu.

Na našem portalu Roditelji.me, kao i na nekoliko sajtova koje imamo, ako ste novinar/novinarka bavićete se roditeljskim i temama koje se tiču djece u Crnoj Gori. Među našim članovima imamo dugogodišnje novinare koji imaju iskustva i u novinarstvu i u edukaciji kolega.

Udruženje Roditelji petu godinu angažuje pripravnike iz programa Stručno osposobljavanje, i značajan dio njih je i dalje sa nama, na naše zadovoljstvo. Neki o njih danas obavljaju rukovodeće funkcije i osmišljavaju i upravljaju važnim servisima udružanja.

 

Comments

Leave a Reply