Porođaj kod kuće moguć ali nije popularan

Foto: PopSugar

Planirani porođaj kod kuće u svijetu nije rijetka pojava, posebno u posljednje vrijeme, što nije slučaj u Crnoj Gori gdje je za manje od tri godine 70 djece rođeno van zdravstvenih ustanova. Ako se odluče na planirani porođaj kod kuće, dužnost je porodice da obavijesti zdravstvenu ustanovu o porođaju kako bi Služba patronaže u sastavu ginekologa i babice obavili kućnu posjetu i sagledali zdravstveno stanje porodilje i bebe sa preporukama za aktivnosti koje je neophodno preduzeti,

Portal Roditelji je istraživao da li žena u Crnoj Gori može da bira gdje će da se porodi, kojim propisom je to definisano, postoje li kod nas babice koje obavljaju porođaje u kućnim uslovima, kao i kako se prijavljuje dijete rođeno van zdravstvene ustanove.

Iz Ministarstva zdravlja pojašnjavaju da je porođaj zdravstvena usluga koja se pruža u zdravstvenim ustanovama koje imaju organizovano porodilište, kao organizacionu jedinicu na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

To podrazumijeva, prije svega, porođaj u porodilištu, a izuzetno ako se desi kod kuće ili na putu porodilje do odgovarajuće zdravstvene ustanove.

Na pitanje da li žene u Crnoj Gori mogu da biraju gdje će se poroditi, u porodilištu ili kod kuće iz ovog resora su odgovorili da žene danas ne žele da se izlažu riziku od komplikacija već da žele tim doktora pri ruci i sve bolničke uslove, navodeći kao razlog to što porođaj kod kuće može biti komplikovaniji i ugroziti zdravlje kako majke, tako i bebe, što predstavlja poseban rizik.

Međutim, ukoliko se porođaj desi kod kuće, iz Ministarstva navode da je neophodno pozvati najbližu zdravstvenu ustanovu, kako bi se zaštitilo zdravlje majke i bebe, što podrazumijeva potpunu medicinsku uslugu u cilju bezbjednosti zdravlja i donošenje na svijet zdrave bebe bez bilo kakvih komplikacija.

“U tom smislu, zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici su prije svega za porođaj u porodilištu, a kod kuće samo ukoliko se dogodi onda kada trudnica iz bilo kojeg razloga ne uspije da stigne do zdravstvene ustanove”, dodaju oni.

Kako su pojasnili, neplanirani porođaj kod kuće zahtijeva hitan poziv najbliže zdravstvene ustanove, kako bi se porodilji i bebi pružila potpuna zdravstvena njega i bezbjednost, a po procjeni i transport porodilje i bebe u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu.

“Međutim, ako se radi o planiranom porođaju kod kuće, dužnost je porodice da obavijesti zdravstvenu ustanovu o porođaju kako bi Služba patronaže u sastavu ginekologa i babice obavili kućnu posjetu i sagledali zdravstveno stanje porodilje i bebe sa preporukama za aktivnosti koje je neophodno preduzeti, bilo od strane majke prema bebi, bilo od strane zdravstvenih radnika”, pojašnjavaju iz Ministarstva zdravlja.

Prema njihovim riječima, u Crnoj Gori babice za porođaje kod kuće ne postoje, ali babice u patronaži posjećuju porodilju i bebu nakon porođaja, bilo da se radi o porođaju kod kuće ili o porođaju u zdravstvenoj ustanovi, nakon izlaska iz porodilišta.

U Crnoj Gori za manje od tri godine 70 djece rođeno van zdravstvene ustanove

Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), u Crnoj Gori je od 1. januara 2016. do 4. oktobra ove godine bilo 70 zahtjeva za upis djece koja su rođena van zdravstvene ustanove u registar rođenih.

Kako navode iz ovog Ministarstva, rođenje djeteta van zdravstvene ustanove obavezan je da prijavi otac djeteta, odnosno majka ako je u mogućnosti.

“Ako oni nijesu u mogućnosti da prijave rođenje djeteta, rođenje djeteta je obavezno da prijavi lice koje je porođaj obavilo ili koje je prisustvovalo porođaju, odnosno lice u čijem je stanu dijete rođeno”, pojašnjavaju iz MUP-a.

Dodaju da uz prijavu rođenja djeteta van zdravstvene ustanove obavezno se prilaže i potvrda doktora medicine o rođenju djeteta.

Miljkovi: Za porođaj kod kuće odlučuju se svjesni i dobro informisani roditelji

Babica Divna Miljković iz Beograda koja porađa žene kod kuće za portal Roditelji.me kazala je da se na tako nešto odlučuju roditelji koji su svjesni, dobro informisani, radoznali i spemni za promjene.

Kako je kazala, van Srbije najčešće ima pozive iz Hrvatske, a iz Crne Gore imala svega desetak poziva.

“Od toga bila su samo 2 porođaja u Podgorici. U pitanju su žene koje su se porađale sa drugim odnosno trećim djetetom. Sve je bilo u redu. Porođaji su bili dosta brzi žene spremne, već iskusne što je uvijek olakšica. Bebe sisale već nakon desetak minuta. Tate presjekle pupčanu vrpcu, što znači da su i oni bili spremni”, kaže Divna.

Ona navodi da su razlozi za ovakav porođaj to što su roditelji htjeli da bude što prirodnije i da u tom činu budu zajedno.

“Moja iskustva sa kućnih porođaja su uglavnom pozitivna. Nije bilo mnogo situacija da se porođaj završi u bolnici, svega 2-3. Na vrijeme se primijetio razlog tako da je sve bilo u redu”, kazala je Divna i dodala da je potrebna dobra priprema i trudnice i njenog partnera za ovakav izbor.

Ona kaže da se u Divninom savjetovalištvu održavaju edukacije na temu prirodnog kućnog porođaja za trudnice, i to sa jogom, kao i za njihove partnere.

“Odgovornost i obaveze su mnogo ozbiljnije pri ovakvoj odluci tako da se za ovaj izbor odlučuju veoma svjesni, dobro informisani, radoznali i spremni za promjene. Rekla bih ‘Nova generacija, drugačijih mladih roditelja, koji posle nastavljaju svoj put u Roditeljstvu novog doba’”, kazala je Divna.

HiPP

Procedure i Izazovi Samohranog…

Comments

Leave a Reply