Fenix objavio priručnik Moje dijete ima kancer – šta treba da znam

Udruženje roditelja djece oboljele od kancera Fenix Crna Gora objavilo je Priručnik za roditelje Moje dijete ima kancer - šta treba da znam? (236 downloads) namijenjen porodicama kojima su djeca oboljela od raka, a koji treba da im pomogne da lakše nose sa emotivnim i društvenim aspektom bolesti svog djeteta.

Priručnih je dio projekta Zasvjetlimo zlatno – edukacijom i aktivizmom podignimo svijest o dječijem kanceru, koji je finansijski podržala Komisija  za raspodjelu sredstava iz budžeta Opštine Herceg Novi.

“Kada se roditelji i djeca nađu u situaciji da ne znaju šta se desilo sa njihovim dosadašnjim životom i šta da rade kada saznaju za bolest, roditelji se obraćaju našem udruženju za savjete i pomoć u daljim koracima. Od velike je važnosti da na odjeljenju postoje vodiči koji bi roditeljima objasnili korak po korak šta je to maligna bolest, upoznali ih sa nepoznatim pojmovima u medicini, koje procedure ih očekuju, kako pripremiti dijete na bilo koju vrstu intervencije i koja prava imaju tokom liječenja”, kažu u Fenixu.

Priručnikom su obuhvaćene sledeće teme:

– Dječiji kancer- šta je važno da znate;
– Stadijum bolesti;
– Objašnjenje pojmova;
– Načini liječenja;
– Djeca oboljela od raka u Crnoj Gori- pravo na liječenje;
–  Prava iz socijalne i dječije zaštite.

Iz Fenixa kažu da žele da ukažu na važnost ranog utvrđivanja dijagnoze kancera kod djece jer to je nešto što pogodi cijelu porodicu i desi se tako iznenada.

“Rana dijagnoza je od presudne važnosti jer ona značajno povećava stopu preživljavanja. Postere Rani znaci upozorenja štampali smo i distribuirali po svim domovima zdravlja u Crnoj Gori”, kažu iz te organizacije.

Fenix Crna Gora je osim ovog i priručnika Kako pomoći djetetu tokom boravka u bolnici, štampalo i vodič za nastavnike Povratak u školu.

SOS linija baner

SOS linija baner

Leave a Reply