Asistenti u nastavi počeće da rade u ponedjeljak iako konkursi kasne

Asistenti u nastavi djeci sa invaliditetom, njih oko 270, koji su u školama i vrtićima bili angažovani prošle godine, počeće da rade od ponedjeljka, iako konkursi za ta radna mjesta još nijesu raspisani.

Iz Ministarstva prosvjete PR menadžerka Milica Lekić objasnila je za Pobjedu da konkursi kasne iz razloga što škole još usaglašavaju broj asistenata koji im je potreban.

“Neka djeca su izašla iz obrazovanja, neka su prešla iz jednog u drugi nivo obrazovanja i slično. Asistenti će početi da rade kada i djeca i biće ih u skladu sa potrebama djece i zakonskim normama, a to je oko 270. Djeca ne mogu ostati bez asistenata”, istakla je ona.

Prema njenim riječima, asistenti će do raspisivanja konkursa biti angažovani po ugovoru na mjesec, a onda, kada se okonča procedura konkursa, biće zapošljeni za školsku 2018/2019. godinu. Konkurse raspisuju škole pojedinačno, a odluku o izboru donosi direktor, kao i za ostalo nastavno i nenastavno osoblje.

Asistent u nastavi mora biti osoba sa najmanje stečenom srednjom stručnom spremom, četvrti stepen, njihova obaveza je da u nastavi pomažu djeci u kretanju, orijentaciji u prostoru, a moraju da znaju i da koriste didaktička sredstva. Od asistenata se, takođe, očekuje i da daju podršku djetetu na bazi instrukcija stručne službe i nastavnika pri pisanju, računanju, rukovanju priborom, zapisivanju odgovora, okretanju stranica. Asistenti provjeravaju i da li djeca razumiju nastavu, pojašnjavaju im nepoznate riječi.

JU Gimnazija “Slobodan Škerović” u Podgorici sprovodi program obrazovanja za sticanje stručne kvalifikacije asistent/kinja u nastavi.

Izvor: Pobjeda

Leave a Reply