Počelo izdavanje potvrda za vrtić, u Tivtu i Kotoru od ponedjeljka

Većina domova zdravlja u Crnoj Gori počela je sa izdavanjem potvrda koje roditelji treba da odnesu kada djecu budu prvi put vodili u vrtić, u novoj školskoj godini, osim tivatskog i kotorskog koji će ih izdavati od ponedjeljka 27. avgusta.

Iz Ministarstva zdravlja su portalu Roditelji.me kazali da roditelji treba da pozovu ili odu do doma zdravlja, i medicinskoj sestri izabranog pedijatra daju informacije o tome koliko dijete ima godina i da li je uredno vacinisano. Ukoliko dijete ima između 1 i 2 godine ili između 3 i 4 godine potrebno je i da kažu da li je dijete imalo uredne sistematske preglede za taj uzrast.

Na osnovu Uredbe o ostvarivanju prava na preventivnu zdravstvenu zaštitu na primarnom nivou, sistematski pregledi se obavljaju 7 puta u prvoj godini života, a potom između prve i druge te treće i četvrte godine kada se rade obavezni laboratorijsi nalazi (KKS, holesterol i glikemija), navode iz Ministarstva.

Sistematski pregledi djece u Crnoj Gori

Kada su u pitanju djeca koja nemaju obavljene sistematske preglede u navedenom uzrastu i urađene laboratorijske nalaze kao i ona koja nijesu uredno vakcinisana, treba da dođu na pregled kod svog izabranog doktora.

Za razliku od njih, uredno vakcinisana djeca i djeca koja su obavila sistematski pregled ne moraju biti prisutna za izdavanje potvrde već se provjerava medicinska dokumentacija i izdaje potvda.

“Uzrast između 2 i 3 god i 4 i 5 godine nema obavezan sistematski pregled i djeca tog uzrasta nijesu u obavezi da dolaze kod izabranog doktora ukoliko nemaju neki akutni zdravstveni problem”, navode iz Ministarstva.

Kako su pojasnili, u potvrdi koju izdaje ljekar stoji rubrika o vakcinalnom statusu djeteta u kojoj se naznačava da li dijete uredno vakcinisano ili je vakcinacija u toku ili nije vakcinisano, što nije uslov za izdavanje potvrde.

Comments

Leave a Reply