Do sada angažovali lice za podršku djetetu 7 puta

Osoba za podršku djetetu, novi mehanizam zaštite dječijih prava u brakorazvodnim parnicama i ostalim postupcima u kojima se odlučuje o sudbini djeteta, kao što je starateljstvo, počeo je da se primjenjuje u maju prošle godine i od tada je, prema podacima Ministarstva pravde, primijenjen svega sedam puta.

Porodični zakon propisuje da u postupcima u vezi sa porodičnim odnosima, sud može, ako ocijeni da to zahtijeva intenzitet konflikta između djeteta i roditelja ili između roditelja, postaviti lice za podršku  djetetu mlađem od 14 godina života bez njegove saglasnosti, a djetetu starijem od 14 godina života uz njegovu saglasnost.

Ministarstvo pravde krajem prošle godine izdalo je 17 licenci za ovaj posao, a službenica u stručnoj službu Višeg suda u Podgorici, magistarka defektoloških nauka Valentina Smolović jedna je od njih i do sada je, kaže, bila angažovana u dva slučaja.

Oba predmeta odnosila su se na spor koji su roditelji vodili zbog starateljstva nad djecom. Bili su u velikom konfliktu i bez želje za dogovorom.

“Srećom, u oba predmeta djeca su bila otvorena za saradnju i spremna za razgovor”, istakla je Smolović za Pobjedu.

Kao važnu ističe i činjenicu što u tim slučajevima nije evidentirano nasilje nad djecom.

“Važno je da je dijete koje je došlo na razgovor bilo opušteno bar na trenutak. Nijesu mu „visili nad glavom“ ni mama ni tata, slobodno je izrazilo svoje mišljenje, stavove i želje”, rekla je Smolović.

Naglasila je i da su djeca dobrovoljno došla na razgovor i nijesu imala strah od nje, kao osobe za podršku.

“Iako su bili u kompleksnoj i teškoj situaciji, sarađivali su maksimalno”, kazala je Smolović.

Socijalna radnica i porodična psihoterapeutkinja Dijana Popović-Gavranović, takođe ima licencu i upozorava da je zabluda da ako se u porodici ćuti o problemima, o razvodu i o odlascima na sud, da djeca to ne znaju.

“I sasvim mala djeca osjećaju promjene u porodičnoj atmosferi i reaguju na njih, a ako nemaju mogućnost da o tome jasno i otvoreno razgovaraju, kreiraju svoje predstave o problemu”, upozorila je Popović-Gavranović.

U Ministarstvu pravde će u septembru u saradnji sa UNICEF-om organizovati takozvanu naprednu obuku za osobe za podršku koje imaju licencu, a predavači će im biti eminentni domaći eksperti iz ove oblasti.

Brakorazvodnih parnica, kako je Pobjedi saopšteno iz Sudskog savjeta, od 1. novembra prošle godine do 30. jula ove, u sedam opština u kojima su osobe za podršku djetetu postavljene, bilo je 759.

Najviše u Podgorici 388, a osobe za podršku djetetu angažovane su u svega pet slučajeva. Kako je Pobjedi saopšteno iz Ministarstva pravde, jedan slučaj bio je u Višem sudu, a četiri u Osnovnom. U Beranama je bilo 47 predmeta, a osoba za podršku bila je angažovana samo u jednom slučaju.

Osim u Podgorici i Beranama osoba za podršku djetetu angažovana je još u jednom predmetu u Herceg Novom. Sudska statistika pokazuje i da je u Kotoru bilo 129 brakorazvodnih postupaka od 1. novembra prošle godine do 30. jula ove, u Bijelom Polju 91, Rožajama 61, Ulcinju 28, a Plavu najmanje 15.

Leave a Reply