Uskoro program Podrške roditeljima i djeci u ranom razvoju u Herceg Novom

Centar za djecu sa posebnim potrebama Doma zdravlja Herceg Novi u saradnji sa defektolozima-somatopedima, uskoro će početi da organizuje višmjesečni program za Podršku roditeljima i djeci u ranom razvoju.

Prvi sastanak grupe planiran je za septembar ove godine, a roditelji se mogu prijaviti lično na šalteru Centra za podršku djeci kao i pozivom na broj telefona 031 343 111, lokal 152.

Osmomjesečni program podrške realizovaće defektolozi Jelisavka Gavranić i Suzana Koletić, koje roditelji za više informacija mogu kontaktirati na mail adrese [email protected] i [email protected]

Kako obavještavaju iz novskog Doma zdravlja, cilj programa je podstaći razvojni potencijal djeteta, umanjiti ili otkloniti postojeće smetnje i podsticati izgradnju kompenzacijskih sposobnosti.

Cilj je podstaći roditelje i osposobiti  ih da unaprijede razvoj svog djeteta u okviru porodičnog vaspitanja i izgrade takvu vezu sa djetetom koja će podsticajno djelovati na razvoj.

Program je namijenjen:

  • Roditeljima tipične djece i djece sa odstupanjima u psihofizičkom razvoju (0-6 godina)

Broj roditelja koji će moći da budu uključeni u program je 20 i biće podijeljeni u dvije grupe. Jedna grupa će se okupljati ukupno četiri mjeseca, i to jednom mjesečno na edukativnim radionicama.

  • Djeci od 0 do 6 godina sa odstupanjima u razvoju i riziko djeca

Individualna stručna podrška je planirana jednom mjesečno i podrazumijeva rad jednog defektologa sa jednim djetetom u trajanju od 30 minuta. Broj dolazaka defektologa zavisi od broja djece određene za individualni rad.

Izvor: Radio Herceg Novi

Comments

Leave a Reply