Od ponedjeljka naknadni upis djece u vrtić u Kotoru

Javna predškolska ustanova Radost iz Kotora raspisala je Konkurs za naknadni upis djece u jaslice i vrtić za školsku 2018/19. godinu, a zahtjev za upis se može podnijeti od ponedjeljka 20. do petka 24. avgusta u upravnoj zgradi, Tabačina bb, u periodu od 8 do 12 časova.

Roditelji djecu mogu upisati u primarni-cjelodnevni program, od 6 do 17 sati i kraći program (program pripreme djece za osnovnu školu) u trajanju od 2 sata u vremenu od 17 do 19 sati, za uzrast djece od 5 godina života do polaska u osnovnu školu (samo za djecu koja nijesu uključena u primarni cjelodnevni program).

Prilikom upisa u predškolsku ustanovu na primarni-cjelodnevni program potrebno je priložiti:
-Popunjen zahtjev za upis djeteta (koji se može dobiti u svim vaspitnim jedinicama);
-Izvod iz matične knjige rođenih (original ili fotokopija, za djecu koja se prvi put upisuju);
-Priznanicu o izmirenim obavezama, ukoliko je dijete ranije boravilo u vrtiću (iz računovodstva vrtića);
-Ličnu kartu roditelja ili staratelja djeteta (na uvid);
-Potvrdu o zaposlenju za oba roditelja.

Za korisnike materijalnog obezbjeđenja porodice neophodna je potvrda iz Centra za socijalni rad. Za djecu sa smetnjama u razvoju – Rješenje o usmjeravanju u posebni obrazovni program.

Prilikom upisa u predškolsku ustanovu na kraći program potrebno je priložiti:
-Popunjen zahtjev za upis djeteta (koji se može dobiti u svim vaspitnim jedinicama i na sajtu ustanove).
-Izvod iz matične knjige rodjenih djeteta.

Roditelji koji žele da ostvare umanjenje cijene troškova ishrane djeteta u vrtiću treba da prilože sledeće: potvrdu o visini primanja za oba roditelja i članove domaćinstva ili potvrdu sa Zavoda za zapošljavanje ukoliko su roditelji nezaposleni, potvrdu o broju članova domaćinstva, te potvrdu Centra za socijalni rad za korisnike MOP-a.

Rezultati upisa biće objavljeni na oglasnoj tabli u VJ Jaslice od 30. avgusta ove godine.

Izvor: Radio Kotor

Leave a Reply