Loša grafomotorika – znak slabosti mišića šake i ruke?

PIŠE: Marija Končar, master defektolog, Pitajte defektologa

Fina motorika je dio motoričkog razvoja koji prolazi kroz različite faze, iako se često vezuje za pisanje, a njena stimulacija bi treblo da počne mnogo prije polaska u školu. Razvoj fine motorike započinje odmah, do razvoj grafomotoričke sposobnosti započinje u uzrastu od 18 mjeseci i traje do polaska u školu (Rajović, 2009).

Ali šta kada razvoj grafomotorike ne ide kako bi trebalo, koje su “crvene” zastavice koje nas mogu upozoriti na hipotoniju mišića šake – slabost mišića šake i prstiju? Navedene “crvene” zastavice se odnose na djecu koja su uzrasta 6,5 godina i više.

Držanje olovke:

 • Djiete koristi obje ruke da bi držalo olovku.
 • Dijete mijenja ruke tokom pisanja, crtanja i bojenja zbog umora.
 • Dijete drži olovku cijelom šakom (nepravilno).

Oblačenje odjeće i obuće:

 • Dijete ne uspijeva da obuje čarapu.
 • Dijete ne uspijeva da obuče ili svuče trenerku ili pantalone na lastiku.
 • Dijete ne uspijeva da obuje patiku.
 • Dijete teško otkopčava odjeću, pa se često dešavaju toalet nezgode.

Briga o sebi:

 • Dijete se muči da otvori poklopce od plastičnih kutija.
 • Dijete se muči da otvori flašicu sa vodom.
 • Dijete teško pritiska pumpicu od tečnog sapuna.
 • Dijete teško odrvrće slavinu kako bi opralo ruke.

Ostalo:

 • Dijete je nezainteresovano za igre gdje je akcenat na finoj motorici.
 • Često ispuša sitne predmete i igračke.
 • Teško pritiska bočicu tečnog lijepka.
 • Dijete se lako isfrustrira prilikom kreativnih aktivnosti, jer se osjeća neuspješno.
 • Dijete je nezainteresovano za mobilijare u parku koje podrazumijevaju penjanje.

Ukoliko biste odgovorili na 80% rečenica potvrdno, postoji šansa da vaše dijete ima problem sa slabošću mišića šake i da zbog toga ima problem sa finom motorikom i grafomotorikom, a onda bi trebalo da radite na jačanju, a to možete uraditi uz gimnastiku za prstiće:

 • Sklek pauka – Početni položaj šake je takav da obe ruke spojimo tako da se dlanovima i prstima dodiruju. Zadatak je pomjerati ruke tako da se dlanovi odvajaju, a prsti da ostanu u kontaktu.DSC_2824
 • Pozdrav palca – Početni položaj je takav da su šake postavljene tako da su dlanovi okrenuti ka gore (gledamo u dlanove). Zadatak je da se svaki prst dodirnemo sa palcem. U ovom zadatku možete mijenjati brzinu (“Neka palac dodirne brzo sve prste”), broj ponavljanja (“Neka palac dodirne svaki prst dva puta”) ili da se ovaj zadatak uradi sa rukama iza leđa.

DSC_2818

 • Koji prst se javlja – Početni položaj je da su šake na stolu, raširenih prstiju. Zadatak je da se svaki prstić podigne samostalno, ukoliko dijete zna nazive prstiju (na ovaj način možemo vježbati i to), reći ćemo: “Podigni samo kažiprst”. Kada je dijete malog uzrasta i ne poznaje nazive svakog prsta mi ćemo našom rukom pokazati koji prstić treba da podigne. Uvijek pružimo mogućnost da par puta proba da podigne prst, ukoliko ne uspije da odigne samo npr. kažiprst sa podloge.

DSC_2819

DSC_2820

 • Sviramo klavir – Početni položaj je takav da je dlan oslonjen na podlogu. Zadatak je da prsitće pomjeramo tako da izgleda kao da sviramo klavir.

DSC_2822

 • Rukavice za pisanje – U ovoj aktivnosti pretvaramo se da polako stavljamo rukavicu na ruku. Rukavicu na svaki prst stavljamo pojedinačno. Zatim, oni mogu skinuti rukavicu, prst po prst. Ovo je takođe umirujuća aktivnost koja pruža senzornu stimulaciju kroz pritisak na zglobove prstiju.

DSC_2823

 • Zvuk prstića – Zamolite dijete da zatvori oči. Zatim, dajemo znak da pažljivo sluša i da pravi zvukove prstima (rukama). Mi možemo da napravimo neki zvuk, a da detetu tražimo da na ponovi koristeći svoje ruke. Primjer zvuka – pljeskanje, trljanje ruku, pucketanje, tapkanje po površini,… Pored stimulacije razvoja fine motorike, na ovaj način stimulišemo auditivnu diskriminaciju i sluh generalno.

DSC_2875

 • Pokaži mišiće –  Prvi korak je da u dlan jedne ruke stavimo kažiprst i srednji prst i stisnemo što je jače moguće. Kada dijete osjeti šta znači stisnuti svoje prste, drugi korak je da prstima koje stiska pruža otpor (oni se bore da izađu iz pesnice). Ponavljamo pokret nekoliko puta zatim mijenjamo ruke.

DSC_2868    DSC_2869

 • Patak i limun – Prste namještamo tako da formiraju oblik patkovog kljuna. Patak otvara i zatvara kljun, priča i na kraju naiđe na limun i pojede ga. To mu se ne dopada i onda “stiska” svoj kljun, tako da vrhove prstiju vučemo ka dlanu. Ova aktivnost je sjajna za jačanje mišića ruku.

DSC_2870    DSC_2871

 • Pesnica – Dijete stiska pesnicu sa obje ruke. Zatim otvara dlanove. Pokušavamo da sakrijemo palac u pesnicu (palac stavljamo u dlan i prekrivamo ga ostalim prstima). A nakon toga opet otvaramo dlanove. Za kraj par puta otvorimo i zatvrimo dlanove kako bi istegli mišiće šake i prstiju.

DSC_2872      DSC_2873DSC_2874

 

Leave a Reply