Dvije beranske škole od učenika nezakonito uzimale novac za renoviranje

Foto: Tufik Softić

Uprava za inspekcijske poslove utvrdila je da su u Srednjoj stručnoj školi i SSŠ “Vukadin Vukadinović” u Beranama uprave nezakonito donijele rješenja da se učenicima naplati kolektivna odšteta i naredila da se djeci vrati uzeti novac.

U zapisnicima inspekcije, u koje je Dan imao uvid, a koje je potpisao prosvjetni inspektor Nijaz Mujević, ističe se da su izvršili inspekcijski nadzor po zahtjevu roditelja, koji su se žalili na odluke dvije škole.

Postupajući po predmetnoj inicijativi, prosvjetni inspektor je u inspekcijskom nadzoru dana 20. juna u SSŠ “Vukadnin Vukadinović” i 5. jula, u JU Srednjoj stručnoj školi u Beranama, a na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, konstatovao da direktori škola Vujica Popović i Naser Gargović nijesu imali ovlašćenja da donose rješenja o plaćanju kolektivne odštete, i da se učenicima i njihovim roditeljima ne može nametati obaveza kolektivnog plaćanja školske odštete.

U vezi s navedenim ukazano je direktorima škole da su dužni da u roku od tri dana od dostavljanja rješenja o izvršenom inspekcijskom nadzoru, zahtijevaju od odjeljenskih starješina da novac prikupljen za navedenu kolektivnu štetu bude vraćen učenicima, odnosno njihovim roditeljima ističe inspektor u zapisniku.

Prosvjetna inspekcija utvrdila je u junu da je OŠ “25. maj” u Rožajama nezakonito učenicima naplaćivala po dva eura za popravku i zamjenu vrata na taoaletima, što je jedan u nizu slučajeva poslednjih godina u kojima se od djece traži novac za renoviranje škola.

U nalazu o izvršenom nadzoru Uprave za inspekcijske poslove, koji je izvršio prosvjetni inspektor Nijaz Mujević, a u koju je Dan imao uvid, ističe se da je direktoru škole Avdu Nurkoviću ukazano da nastavničko vijeće nije imalo ovlašćenje da donosi odluku o naplaćivanju odštete.

U nalazu se navodi da su se roditelji djece iz Rožaja obratili inspekciji 14. maja, sa predstavkom da škola naplaćuje djeci odštetu u iznosu od dva eura na osnovu nastale štete koje su nanijeli učenici na nekoliko vrata na toaletu.

Izvor: Dan

Leave a Reply